Til forsiden
MNBR Info Statistikk Sesongen søk! Adresser Kontakt oss
Aldersbestemmelser
Aldersgrensene beregnes ut i fra fylte år ved årsskiftet i det kalenderåret serien starter, for 2015/2016:
§ 18. Aldersbestemmelser.

For ordinært seriespill gjelder følgende aldersbestemmelser:
Veteraner (+40): Født 1975 eller tidligere
Old Boys/Old Girls (+33): Født 1982 eller tidligere
Senior: Født 1996 eller tidligere
G18/J18: Født 1997
G17/J17: Født 1998
G16/J16: Født 1999
G15/J15: Født 2000
G14/J14: Født 2001
G13/J13: Født 2002
G12/J12: Født 2003
G11/J11: Født 2004 (Ikke lisenspliktig)
G10/J10: Født 2005 (Ikke lisenspliktig)
G09/J09: Født 2006 (Ikke lisenspliktig)
G08/J08: Født 2007 (Ikke lisenspliktig)

NB! Det aldersbestemte seriespillet i Midt-Norge er inndelt etter andre parametre enn utelukkende alder. Innebandyerfaring står sentralt når vi inndeler lagene i divisjonene (som vi kaller rød, gul, grønn etc).

Vi ønsker også at våre medlemsklubber skal utøve sin barne -og ungdomsidrett etter følgende idealer og verdier

Kamplengde
Elite 3 x 20 min effektiv tid
Senior (1.div herrer) 3 x 20 min effektiv tid
Senior 3 x 20 min
G19/J19 3 x 15 min
G17/J17 3 x 15 min
G15/J15/G13/J13 2 x 20 min
11års-serie 2 x 20 min

Dommerhonorar, pr dommer
1.div herrer 700
1.div damer / 2.div herrer 500
3.div herrer  / 2 div damer   400
Ungdomsseriene 350Dommere skal ha betaling FØR kampen. Dommerne selv er ansvarlig for å stille med kvittering. Dommerliste er her.
Vi gjør også oppmerksom på at det er klubbenes ansvar å ha nok antall aktive dommere ifht. gjeldende regelverk. Alle klubber skal minst ha 2 flere dommere enn seniorlag påmeldt i seriespill for senior. Dommerne må da minst dømme 10 kamper pr. sesong. Oppfylles ikke dette er dette å anse som er brudd på kampreglementet.

Oppdatert 24.09.2017

Flytting av kamper
Før flytting av kamper vurderes, så skal et administrasjonsgebyr på 500,- være betalt inn til Midt-Norge Bandyregion sin konto, 4200.09.45476 (faktura som kan skrives ut ligger under menyen Info -> Skjema). For aldersbestemte kamper er administrasjonsgebyret på 200,-.

Senior: Gebyret og søknad skal være innbetalt minst 14 dager før oppsatt kampdato for at søknad skal vurderes. Det er opp til MNBR og finne evt nytt kamptidspunkt.

Aldersbestemt: Gebyret og søknad skal være innbetalt minst 7 dager før oppsatt kampdato for at søknaden skal vurderes. Det er opp til MNBR å finne evt nytt kamptidspunkt.

Oppdatert 24.07. 2012.