Til forsiden
MNBR Info Statistikk Sesongen søk! Adresser Kontakt oss
Regelverk for innebandy

Spilleregler er de reglene som dommerne dømmer etter i en kamp. Kampreglement er regler for hvordan en divisjon / kamp skal avvikles.

Aldersbestemmelser, Midt-Norge Bandyregion
Kamplengder, Midt-Norge Bandyregion
Dommersatser, Midt-Norge Bandyregion
Flytting/utsetting av kamper, Midt-Norge Bandyregion
Lov MNBR (pdf)
Norges Bandyforbund sin side med regler/lover
Spilleregler for innebandy
Dommertegn til spilleregler
Sanksjons-og protestreglement for spilleregler
Kampreglement for innebandy
Straffereaksjoner for brudd på kampreglementet