07.12.2013 - Referat styremøte 25.11.13

1. Administrativt

- Økonomi: Ligger godt an, kommer sannsynligvis ut nært budsjett.

- Regionslaget: spillere fra 5 klubber tatt ut. 15 utespillere og to målvakter. Laget er påmeldt og bussen bestilt. Det meste ser ut til å være i boks.

- NTNUI og Nyborg har fått skriv om at de på sikt bør få seg et bortedraktsett.

- Info kurs: forbundet har sagt at aller rus skal koste det samme over alt. Dette gjelder også dommer gk1, som skal koste 300,-. Blir opp til klubbene selv å avgjøre hvordan de vil løse det. Styret i MNBR må diskutere hvordan midlene som kommer inn på dette skal benyttes. 

- 13 påmeldt til GK1 nå i høst. Dommer GK2 over jul.

Trener 1 kurs satt opp i april. Vi har frist til februar på å bestemme om vi skal kjøre det eller ikke. Noen klubber har ønsker seg Trener 2, men dette har blitt veldig omfattende, 70 timer. Vi må også fly opp instruktører og betale hotell, så utgiftene blir fort 40.000,- Må se an interessen på T1, men håper vi får nok interesse til at vi kan kjøre kurset.

- Info: NIF sin barne- og ungdomskonferanse. President og generalsekretæren for forbundet var her, sammen med utviklingslederen. Innebandy bra representert.

- Treningstid: Mye Treningstid som står ledig rundt om. Ikke bra, fordi det har konsekvenser for hallfordelingen neste år. Viktig at klubbene sier fra når de ikke bruker halltiden.

- Charlottenlund skal nå ha ekstraordinært årsmøte, og vil melde seg inn. Andre nye klubber vurderer det samme.

- Hallsituasjonen: Spongdal og trolig Åsveien klare i løpet av neste sesong. Spektrum vurderer å rive og bygge nytt, kan i verste fall bli trangere i en periode.

 

2. LTP: Minirunder ved Gisle

- Har vært på Trond sin minirunde og skrevet rapport. Bra gjennomført, men merker at konsentrasjonen avtar noe utover dagen. Men jevnt over bra gjennomført. Fortsatt mer å gå på når det gjelder kampledelse, og her også avtar konsentrasjonen noe underveis. Uniformeringen var dårlig. Oppsummert: Bør bli bedre på uniformering og kampledelse, ellers bra. 

Bør vurdere om vi skal skrive en egen dommerinstruks for minirundene.

Det viktigste for ungene: Bra kiosk og artige kamper.

Medaljer: Snart tomme for minirundemedaljer. Skal vi bestille opp nye. Gisle hører med sine 9-åringer hva de synes.

Desemberrunden: Ser ut til at det begynner å ordne seg noenlunde. Men litt slitsomt med både eksamener og julebord. Men sier fra hvis det blir krise.

 

3. Evt

- 11-årsserien.Mager deltakelse i år, Freidig med 2 og Nyborg med 2 + et jentelag som egentlig er for gamle. Litt dårlig serietilbud med bare to lag.

- Forbundet er skeptisk til noe annet enn minirunde for denne aldersklassen. Kommer til å få deres uttalelse til neste møte.

- Mye resultatfokus, og enkelte kamper med ganske ujevne resultater.

- Må vurdere om vi skal videreføre serien.

- Setter opp som punkt på neste møte, i mellomtiden må Nyborg og Freidig få uttale seg, og de klubbene som har lag i 11-årsgruppa på Minirunde.

 

Ellers:

- Åpent for å være med til Örnsköldsvik for den som vil det.

 

Angående drakter:

- NTNUI fikk bot for ikke å stille med riktige drakter. Da NTNUI meldte om det samme i en annen kamp, ble det ikke rapport inn. Paul Daniel informeres.

 

Referent: Martin Svarva