22.10.2013 - Referat styremøte 07.10.13

Før møtet: Informasjon om styrets AU.

Andelen videresendt Mail fra Åsmund til hele styret oppleves som passelig.

1. ADM:
ØKONOMI:
- Forfall på serieavgift hvert øyeblikk, ikke fått inn alle. Brukt mye penger på Løkkebandylisenser i det siste. Snitt på 14 spillere per lag i  så det blir endel fakturaer

KURS:
- Laglederlisenskurs forrige måned, 10 deltakere. Kursbevis i kredittkortformat blir sendt ut.
- Tillitsvalgtskurs forrige uke, 7 deltakere, kun 2 som ikke var fra styret. Kurshilderne følte det gikk bra. De som har deltatt mener også det var bra.
- Velkommen til Innebandy-kurs neste uke. Denne gangen Charlottenlund, Klæbu og Ranheim.
- Dommerkurs i månedsskiftet november/desember
- Skal ha et laglederlisenskurs til før jul.
TILDELING MINIRUNDE:
- Umulig å oppfylle alle ønsker. Spesielt mange som kun vil ha lørdager.
- Åsmund sender forespørsel til Trond og Sjetne om de kan bytte noen av dagene i desember med Øya.
REGIONSLAG:
- Dårlig oppmøte første samling, men har fått signaler på at det skal ta seg opp. Børs er positiv.
- Svenskene har gitt oss samme deal som i fjor, de er ivrige på å ha oss med.
- Går ut med nytt skriv til klubbene omkring aktiviteten.

2. HØRING OM SENIOR SERIESPILL
- Har fått innspill fra 3 klubber. Viser at situasjonsforståelsen er noenlunde lik i alle tre klubbene, og nokså lik styrets forståelse. Litt sprikende på forslag til tiltak, så her må Styret bidra med å konkretisere.
- Til neste styremøte: Christian Moe sammenstillier innspillene og lager bakgrunn for diskusjon på neste møte.

3. DISPSØKNADER
- Øya G19: Innvilget, inntil 10 utespillere
- Nidelv: Innvilget, med samme forutsetninger som tidligere saker.

4. DOMMERKOMITEENS LEDER informerer
- Deltakeravgift på dommerkurs: Forplikter mer med tanke på fremtidig dømming.
Vi har en veldig stor andel ferske dommere. Men ikke uoversiktlig.
- Vedtak om å vente med deltakeravgift til vi ser effekten av de tiltakene vi nå gjennomfører for å følge opp dommerne i startfasen. PS! Kan komme overstyrende retningslinjer fra NBF.
- Utnevnelse av dommerkomite: Paul Daniel leder, Frank Fillingsnes og Tom Bruvik medlemmer. Åsmund sekretær. Espen/Jim møter fra styret ved behov/ønske.
- Avikling av kamp, prosedyrer: Gå ut med skriv til klubbene

5. EVT:
- Mandag 28. oktober starter styremøtet 19.00 i stedet for 18.00

 

Referent: Martin S.