01.06.2013 - Referat styremøte 15.05.13

Referat styremøte MNBR 15.05.13
Til stede: Kjetil Aa, Jeanine Buvarp, Jim Løvås, Christian Moe, Gisle Bakkeli, Egil Tanemsmo, Martin Svarva, Marie Amundsen, Arne Persgård og Åsmund Sjøberg (adm.),

1. ADM, SIDEN SIST
- Sluttspill: har fått egenevaluering fra NTNUI. Åsmund utformer forslag til svar, sendes ut på høring.

- økonomi: En del minus på sluttspillarrangementet. Ligger litt under fjoråret. Merutgiftene spredt ut over mange forskjellige poster.

- utendørs flerbruksflate: Byåsen IL har meldt interesse, vil bruke det på Myra. Har fått "tilslag" på at to stykker kan legges til Trondheim, har allerede sagt ja til Flatås som skal ha en. Utfordringen der er at området må reguleres, og det kan ta lang tid. Spm om vi eventuelt skal gi denne til noen andre midlertidig. Uansett: vi sier ja til Byåsen IL (under forutsetning av at de vedtar å melde seg inn i NBF), så får vi følge opp Flatåsen til høsten.

- innkjøp utlånsbriller, minkende: Vi har igjen 16 par. Håper en del kjøper selv, men inntil videre trenger vi å ha en del til utlån. Har får tilbud på 37,50 per par, og de oppfyller kravene. Bestiller 50 par.

- Terminlister for 2013/2014: Ikke supergod stemning i HF-gruppa, men minirunder + innebandyskolen til Sjetne + El-innebandymesterskap + seriestart + sluttspill er på plass. Munkvollhallen og Rosenborghallen booket til sluttspillhelg, og Klæbuhallen er også aktuell. Anbefaler at siste Minirunde 23.-24. mars går i Klæbuhallen. Blir ny hall på Strinda VGS som åpner 1. Nov. Tilrettelegges for Innebandy. Blir nødt til å se Rosenborghallen i sammenheng med Strinda. Vi har prosentvis økt mest av alle idrettene som skal inn i hallene, men vi kommer til å ligge omtrent likt i halltid. Oversikt sendes ut etter fordelingsmøtet 29. mai.

2. ÅRSMØTESAKER
- årsmelding gjennomgått. Funnet en feil: Klæbu IBK må inn på listen over nyankomne klubber!

- spørsmål om pris på trener 2-kurs. Blir dyrt å sende folk til Oslo. Opplyses om at det går an å søke bandyforbundet om støtte, men de dekker neppe alt. For øvrig: Mest fokus på velkommen til innebandy fra forbundets side, for å klare å ta imot den store mengde lag og spillere som etter hvert trenger trenere når de går fra minirunde til seriespill. Viktig og ha et trenerkurstilbud under det 20timer lange Trener1-kurset.

- LTP ble gjennomgått og revidert ferdig.

- Innkommende saker: Finansiering av sluttspillet. Vi sender ut til klubbene et brev hvor vi ber om involvering fra klubbene vedrørende situasjonen på seniornivå. Selve finansieringen: ses i sammenheng med forslaget om medlemskontingent. Dette settes da inn i budsjettforslag.

- Budsjett vedtatt med noen endringer fra utkast. Enighet om endelig budsjett for 2014. Endelig budsjett legges frem for årsmøtet.

3. EVENTUELT

- Status ulike divisjoner 2013/14 gjennomgått

 

 

Referent: Martin Svarva

Årsmøtet: tirsdag 28. mai, 1800.