01.05.2013 - Referat styremøte 09.04.13

Referat styremøte MNBR 09.04.13
Til stede: Kjetil Aa, Jeanine Buvarp, Jim Løvås, Christian Moe, Gisle Bakkeli og Åsmund Sjøberg (adm.),

1. ADMINISTRATIVT
- økonomi

- Nyborg G13 ikke møtt

- god deltakelse på både T1-kurs og målvaktsseminar

- leiekontrakt med NIBK gjennomgått

- gjennomgang idrettsregistreringen

- gjennomgang Løkkebandy

- hallfordeling sesongen 2013/14 i gang. Nye haller på Spongdal og Strinda vgs.

- forhold til ulike sosiale medier ble presentert. Minirundevideo vist.


2. ÅRSMØTE 2013

-          Budsjettforslag 2014 gjennomgått

-          Seriespillavgiftforslag 2013/14 gjennomgått

-          Forslag om gjeninnføring av medlemskontingent gjennomgått

-          Revidering av LTP gjennomgått

 

Alle forslag sendes videre til Årsmøtet 2013.


3. UTVIKLINGSARBEID
Arbeid og respons med Innebandy 5000 ble gjennomgått.

Ble også trukket frem noen linjer omkring fremtidig utviklingsarbeid.

 

4. REGIONSLAG
Skriv lagt frem, justert og vedtatt.

Sendes klubbene i løpet av våren.


5. SLUTTSPILL 2012/13
Status gjennomgått. Virker OK.

 

6. EVT

- Status ulike divisjoner 2013/14 gjennomgått

 

 

Referent: Åsmund Sjøberg