01.03.2013 - Referat styremøte 25.03.13

Referat styremøte MNBR 25.02.13
Til stede: Kjetil Aa, Egil Tanemsmo, Jim Løvås, Marie Amundsen, Martin Svarva, Christian Moe, Arne Persgård, Gisle Bakkeli og Åsmund Sjøberg (adm.),

1. ADMINISTRATIVT
- Astor G15 med 2 «ikke møtt». Strykes fra serien ved 3. gangs forseelse jmf. kampreglementet

- Dommerkurset med god påmelding og sekretariatkurs med meget dårlig påmelding er avholdt siden sist

- Det blir Trener1-kurs i Trondheim første helga i april. Påmelding er åpnet

- Gjennomgang idrettsregistreringen

- Gjennomgang Løkkebandy

- Åfjord og Volda er nye klubber siden sist møte

- Presisering av loven til MNBR, samt skrivefeil i årsmøteprotokollen gjennomgått


2. SAKER SIDEN SIST FRA AU.
- Tap av kamp E37 og F40


3. UTVIKLINGSARBEID
Prosjekt «Innebandy 5000» ble presentert styret

 

4. KRETSLAG
Vi fortsetter i utgangspunktet å tilby treningsaktivitet. Det må utformes et skriv til klubbene om hva som skal til for at turneringsdelen av tilbudet skal opprettholdes. Skrivet legges frem på neste styremøte.


5. SLUTTSPILL 2012/13
- Søknader vurdert: NTNUI Innebandy tildelt arrangementet.

 

6. EVT

- Minirunder. Krav til arrangører om skriv i etterkant av arrangement samt et felles løft om enda bedre kampledelse.

 

 

Referent: Åsmund Sjøberg

Neste møte: Tirsdag 9. april