01.02.2013 - Referat styremøte 22.01.13

Referat styremøte MNBR 22.01.13
Til stede: Kjetil Aa, Egil Tanemsmo, Jim Løvaas, Marie Amundsen, Christian Moe, Gunnar Olsen (NBF) og Åsmund Sjøberg (adm.),

1. ADMINISTRATIVT
- Økonomi: Gjennomgang av regnskapet for 2012
- Gjennomgang av adm. møte med NBF og andre regioner.

- Dommerkurset fulltegnet på rekordtid. Begrenset med plasser grunnet få ledige kamper og dømme. 20 nye dommere fra i høst som også må få sine nødvendige kamper

- Sekretariatkurs 14. feb. Her får klubbene mulighet til å øke komptansen rundt sine kamparrangement

- El-innebandy ønsker mer oppfølging. Vi kan tilby trenerkurs, ressurser til å besøke hver enkelt klubb finnes ikke

- Idrettsregistreringen nærmer seg. Klubbene skal ha fått god informasjon om dette

- Minirunde: Vi må gi arrangørklubbene og deltakerlagene enda tydeligere instruks om hvilke regler som gjelder for utlånsutstyr

- Minirunde 2: Grunnet halltilgang i Rosenborghallen 9. mars må klassen «mini» spille på søndag på sesongens siste runde. Info sendes ut.


2. SAKER SIDEN SIST FRA AU.
- Dommerrapport F24

- Tap av kamp F24, bruk av for mange spillere fra høyere rangert lag
- Tap av kamp F36, ikke møtt

- Tap av kamp B28, bruk av for mange spillere fra høyere rangert lag


3. UTVIKLINGSARBEID v/G Olsen
Bakgrunn og planer for enkeltprosjekter i løpet av 2013 ble lagt frem.

Det er definert fire ulike prosjekter og finansieringen av dette i 2013 ønsker NBF skal være et spleiselag mellom NBF sentralt og MNBR.

 

De fire prosjektene er:

-          Sunnmøre

-          E6 sørover (Melhus – Rennebu)

-          E6 nordover (Malvik – Steinkjer)

-          E39 (Spongdal – Kyrksæterøra)

 

Enstemmig vedtatt.

Planlegging og fremgangsmåte diskuteres videre mellom NBF og MNBR den kommende tiden.


4. KRETSLAG

- Diskusjonen omkring fremtidig aktivitet, innhold og rammer for kretslagsaktivitet ble innledende diskutert. Ca. 25 000,- i minus denne sesongen på økonomisiden. Det er et tema om disse midlene bør brukes på andre områder.

- Videre diskusjon og vedtak fattes på styremøte i februar

5. SLUTTSPILL 2012/13
- Munkvollhallen 27. april.

- Arrangement utlyses

- Krav for at finale avholdes: Minst 5 lag i gjeldende serie. Det betyr at følgende klasser kan ha sluttspillfinale inneværende sesong: G13, G15, G17, senior damer og senior herrer

 

 

6. EVT

-

 

 

Referent: Åsmund Sjøberg

Neste møte: Mandag 25. februar, 18:00