31.12.2012 - Referat styremøte 26.11.12

Trondheim, 271112

Referat styremøte MNBR 26.11.12
Til stede: Gisle Bakkeli, Jeanine Buvarp, Kjetil Aa, Åsmund Sjøberg (adm.), Egil Tanemsmo, Jim Løvaas, Marie Amundsen og Martin Svarva.

1. ADMINISTRATIVT
- Økonomi: Litt ned fra sist, men alt er forventede transaksjoner. Både ut og inn. Mangler innbetaling fra to løkkebandylag. Stort sett er klubbene flinke til å betale innen fristen.
- treningstida mandag 16-18 i Rosenborghallen har falt fra fordi den nå har stått tom i 5 uker. Bakklandet har ikke lykkes med å fylle tiden.
- info fra NBF: PT ingen utviklingskonsulent i Midt-Norge, og vil forbli slik en stund til fremover.
- Landhockey: Stiftelsesmøte i Trondheims første landhockeyklubb neste uke.
- Utendørs Isflate på Leangen: Bandy vil ha hel kunstgressflate, helt ut, men det vil ikke skøyter. Ugunstig med to ulike underlag for bandyfolk, fordi det blir en skjøt i isdekket. En sak som avhenger av politikerne, så det er ikke så godt å si hva som skjer.
- Utendørs flerbruksflate: Foreløpig bestemt at det skal være to flater i Trondheim. Flatås har meldt seg for en flate i tilknytning til flerbrukshall, men venter på konrketisering av planene.
- Bekledning kamper: En inspeksjonsrunde i 1. div herrer etter sist styremøte indikerer at det har skjedd en forbedring. Ingen fler innrapporteringer. 1. Div damer ikke så bra. NTNUI 3 eksempel på svært dårlig praksis.
- Dommerkomiteen: Hatt dommerobservasjonskurs, med oppfølging av noen av de yngre dommerne (Jan Nordli). Ellers rapport om at det går greit med oppsettet i år, gledelig at rekrutteringen har tatt seg opp, og at folk vil dømme kampene de får tildelt.
- Sekretariatsbemanning: Har noen følere ute. Prøveordning. Betales 50 kroner kampen.

2. SAKER SIDEN SIST FRA AU.
- Lisens Astor: Brukt en spiller uten lisens i to kamper i G15-serien. Fått poengtap og bot i henhold til reglene.
- Dommerrapport kamp Z04: Nytt skriv til Freidig hvor det gjøres ettertrykkelig klart hvilke regler som gjelder, og hva konsekvensene kan bli dersom disse ikke etterleves.
- Dommerrapport kamp B09. Kjent utfordring med den aktuelle spilleren. Klubben skal ta ansvar.
- Minrunde: Utfordring med de eldste spillerene, som er fysisk store og tar mye plass. Trengs bedre instruksjon for å få til bra spill, banen blir for trang og det blir unødvendig mange fysiske situasjoner. Prioritere erfarne kampledere til kampene i de eldste årsklassene. For øvrig veldig mye positivt med introduksjonen av mindre mål.

3. KRETSLAGSTUR, ÖRNSKÖLDSVIK

- Har syntes at de to tidligere årene har fungert bra, både sportslig, økonomisk og administrativt.
- Svenskene synes det er stas å ha oss med, så vi slipper med lav deltakeravgift. Egenandel for buss, så kretsen betaler veldig lite.
- 3-4 treninger denne sesongen, og en gjeng på 17 er tatt ut. Bussen er bestilt.
- Diskusjoner i ettertid: To klubber som i ettertid ønsker å "trekke seg" av ulike årsaker.
- Har også blitt diskusjon om hvem som skal trene laget. Tar seg dårlig ut.

4. SERIESPILL, EL-innebandy
- De ivrigste klubbene ønsker at vi skal tilby seriespill. NBF er redd for dette, fordi det fort kan øke terskelen for deltakelse, fordi seriøsistetsgraden blir for høy, og det blir vanskeligere å oppleve mestring. Møte 5. desember i Trondheim, hvor konsulenter i NBF skal legge frem deres synspunkter. Møtet starter klokken 17.00.

5. DIVERSE
- Sluttspill. Rosenborghallen er utelukket. Munkvollhallen og Spektrum alternativene. Vi går for Munkvoll. 27. april 2013.
- Brev sendt til omliggende klubber utenfor Trondheim om muligheter for å bli med på Innebandy. Charlottenlund stiller med lag på Minirunder før jul. Veldig bra!

 

Referent: Martin Svarva

Neste møte: Januar 2013