02.11.2012 - Referat styremøte 23.10.12

Trondheim, 191012
Tilstede: Kjetil Aa, Jim Løvås, Martin Svarva, Jeanine Buvarp, Christian Moe, Gisle Bakkeli, Egil Tanemsmo, Arne Persgård og Åsmund Sjøberg (adm.)

1. Administrativt
- Opprettelse av AU. Mandat: ta unna småsaker innimellom samt forberede litt større styresaker. Leder, nestleder og Jeanine valgt inn.
- HEG har trukket laget sitt grunnet for få spillere. Hadde visst nok ikke noe valg. Trener i gymsalen fremover og håper å starte opp igjen til høsten.
- Minirunder i helga gikk bra. Noen ting å ta tak i på dømmingen, men ganske bra totalt sett. Ingen store forsinkelser. Alle lagene møtte. Mange dommere som skjønte rollen sin som veiledere. Stort sett bra tilbakemeldinger. De små målene er ok, men må justeres og gjøres helt komplette. Litt lette, men ingen fare for skader om de skulle passe. Forventer at de gjør at vi får litt mer spill.

2. Aldersbestemt
- Trygg Lade har vært nødt til å trekke laget sitt i G13. Frykt for at Freidig må gjøre det samme, men diskuterer med Trygg om et felles samarbeid.
- tilbakemelding på laglederkurset: Veldig bra!

3. Status LTP
- ikke så mye konkret, men har kommet i gang med en plan for å kontakte idrettslagene utenfor byene og invitere dem inn i aktivitet.

4. Eventuelt
- Tilbud om å kjøpe brukt vant av Asker Innebandy, samme type som i Nidarøhallen. Aktuelt å installere det i Klæbu, som er veldig interessert.
- Løkkebandy: Send med en presisering av rutinene på innmelding av spillere, og at fra neste serierunde gjelder poengstraff + tap av kamp dersom det brukes en ikke spilleberettiget spiller.
- Vant i C-hallen: Må repareres. Åsmund tar dialog med bedrifstidretten angående dette.
- 1. divisjon herrer: To klubber som ikke har korrekt bekledning. Dommerne etterlyser skriv fra styret til klubbene + dommerne om hva som gjelder, slik at de har ryggdekning. Dette formuleres
- Ubenytta treningstid. Sendt ut forespørsel til de klubbene det gjelder. Hovedsakelig Spektrum. Dersom det ikke kommer noe godt svar omfordeler vi det internt i regionen.