05.11.2001 - Kretsmøte

Tilstede: Jan Åge Kiran, Jan Benestad, Marius R. Aurstad, Elisabeth Olsen og Terje Nervik (ikke stemmerett).

Ikke tilstede: Jonas Espseth

Saker

1. Kretsmerke til å stryke på dommerdrakten blir ikke bestilt nå. Vi venter til neste sesong; det er kun en kretsdommer som trenger merke i år, han har fått merke til å sy på drakten.

2. Bingopengene for årets bingo er fordelt, 2/3 til lagene som satt vakter, 1/3 til kretsen. I år fikk kretsen 20.000 i bonus for bingovaktene for i fjor, kretsen beholder alt. Hvis vi får en slik bonus neste år også, så skal den fordeles med 2/3 til lagene som satt vakter i år, og 1/3 til kretsen.

3. Lagene har lov til å skaffe seg sponsorer til vantreklame. De lagene som har hjemmekamper i Nidarøhallen kan skaffe seg sponsorer til maks 10 vantbiter pr lag, utover 10 vantbiter må det søkest til kretsen. De lagene som først gir beskjed, får vantbiter. Men: kretsen må godkjenne sponsorene, og konkurrerende sponsorer tillates ikke. Avtalene må gjelde 2-4 år, og gi minst 2000 kr pr år pr vantbit. Lagene kan søke unntak fra kretsen. Kretsen skal ikke ha noe av sponsorpengene.

4. NBF har sagt at de støtter rekrutteringsarbeid med 10.000. Vi vil søke etter disse pengene fra NBF pga gutteserien vi arrangerer.

5. Vi kjøper inn 2 sett med små mål til å ha i Nidarøhallen (E-hallene), på den betingelsen at det er i orden for Nidarøhallen.

6. Trondheimscup: Bare 3 utlendinger kan spille på et lag i hver kamp. Det trenger ikke være de same tre i hver kamp.

7. Norges Cup for menn 2002: STBK stiller seg positivt til denne cupen, men synest at cupen går litt seint (mai). Vi kommer til å sende vinneren av Trondheimscupen til denne turneringa, hvis det blir noe av den (tidligst våren 2003).

8. Kamp B-13, Tigers - Ugla 2. Ugla 2 hadde ført opp 3 utespillere og 2 keepere fra 1.laget, men flere spillere fra andre lag sier at den ene som var ført opp sto på sidelinja i vanlige klær, og bare deltok i kampen som lagleder. Derfor har kretsen bestemt at resultatet blir stående, men Ugla 2 får en skriftlig advarsel.

9. Neste styremøte, mandag 14.januar kl 19:00


Elisabeth Olsen, 6.november