31.10.2012 - Referat styremøte 30.08.12

Referat styremøte 28. august

Tilstede: Kjetil Aa, Jeanine Buvarp, Jim Løvås, Christian Moe, Egil Tanemsmo, Marie Amundsen, Arne Persgård og Gisle Bakkeli. Åsmund Sjøberg fra adm.

 

1. Adm.

- Det utformes en ny arrangementsinstruks for både seriekamper og sluttspillfinalene

- Det arrangeres flere kurs inneværende høst. Laglederlisenskurs, Velkommen til IB og dommerkurs

- 12 lag påmeldt i Løkkebandyserien.

- Tillitsvalgtskurs for styret i MNBR i tillegg til andre personer med tilknytning til MNBR 29. september. NBF arrangør.

- Styreleder stiller på Forbundsting 8. sept i Oslo

- Orientering omkring status treningstid. Hallene er nå åpnet (ikke Byåsen vgs.). Viktig at klubbene kommer i gang i hallene fra starten av. Tomme hallflater vil ikke være til idrettens fordel når flere anlegg skal drøftes i fremtiden. Link til HANO på mnbr.no er opprettet.

- Fortsatt liten påmelding til de aldersbestemte seriene da påmeldingsfristen først er 15. september.

 

2. Status LTP

- Innen minirunde, utviklingsarbeid og dommere ble det diskutert ulike tiltak knyttet opp mot målene i Langtidsplanen. I tillegg fordeler også styremedlemmene de ulike hovedområdene seg i mellom. Jobber videre med dette inn mot neste møte.

- Dommeransvarlig i hver klubb som arrangerer minirunde var et konkret tiltak som ble nevnt.

- Bruk av utviklingspotten for å knytte til seg arbeidskraft til aktivitetsskapende oppdrag ble vedtatt.

 

3. Møteplan (oppdatert)

 

Mandag 24. sept

 

Tirsdag 23. okt

 

Mandag 26. nov

 

Tirsdag 22. jan

 

Mandag 25. feb

 

Tirsdag 9. april

 

Onsdag 15. mai

Hvis nødvendig

 

Årsmøtet settes til 28. mai 2013