02.07.2012 - Referat styremøte 06.06.12

Tilstede: Kjetil Aa, Martin Svarva, Gisle Bakkeli, Christian Moe, Egil Tanemsmo, Arne Persgård og Åsmund Sjøberg


En innledende sekvens rundt presentasjon av det enkelte styremedlem. Det ble også foretatt en kort presentasjon av LTP for MNBR. Det er ønskelig at styremedlemmene tar et spesielt ansvar for enkelte av punktene i denne. Dette vil styret se nærmere på i august.

 

1. Administrativ informasjon

            - prosessen rundt neste sesongs hallfordeling ble gjennomgått

            - kort orientering omkring den økonomiske situasjonen

            - orientering rundt arbeidet med å få etablert hel isflate på Leangen

            - orientering omkring arbeidet med å begrense håndballens klisterbruk i hallene

- vedtatt at man ser på muligheten for å flytte mål midlertidig til ny aktivitet i Rostenhallen og Klæbuhallen inntil mer permanente løsninger er på plass.

- Styreleder Kjetil Aa stiller for MNBR på innebandyseksjonens årsmøte 16. juni.

 

2. Sesongen 2012/13

            - Nøkkeldatoer i terminlisten kommende sesong ble gjennomgått

- Drøfting rundt viktige elementer i kommende sesongs minirunder. Kamplederrollen på arrangementet må forbedres. Det kjøpes inn mindre mål til minirundene.

- Det er sendt ut invitasjon til Løkkebandysesongen 2012/13

- Det er sendt ut invitasjon til seriespillet for både senior og aldersbestemt kommende sesong

- Datoer rundt sluttspillarrangement ble drøftet. April er en vanskelig måned i Trondheim med tanke på haller. Ser ut til at finalearrangementet blir enten i A-hallen eller Munkvollhallen. Undersøkes videre til neste styremøte.

- Det sendes ut informasjon til klubbene omkring Laglederlisenskurs, som alle lagledere for aldersbestemte serier opp til og med G17/J17 må ta.

- Dommersituasjonen er kritisk foran kommende sesong. Ulike tiltak ble drøftet. Tiltak  iverksettes i løpet av kort tid. Informasjon blir gitt til klubbene før sommeren – etter årsmøtet i innebandyseksjonen i NBF 16. juni.

- Sjetne IL søknad om fortsatt spill i G13-serie ble vurdert. Søknaden innvilges på enkelte vilkår.

 

3. Utendørs flerbruksflate

            - Redegjort for prosessen så langt

- for at prosjektene skal gjennomføres er man avhengig av at den enkelte klubb viser engasjement til prosjektet.

- Styret innstiller Flatås IL til NBF som plassering for første utendørs flerbruksflate.

- For ytterligere flater vil informasjon bli gitt til de ulike klubbene før ytterligere vedtak fattes

 

Neste styremøte settes til 28. august 1800.

Det foreslås at det da fattes en møteplan for hele sesongen, slik at datoene er klare i god tid.