26.04.2012 - Referat styremøte 24.04.12

Referat styremøte MNBR 24.04.12

Tilstede: Kjetil Aa, Roar Brækstad, Christian Moe, Marie Amundsen, Martin Svarva, Jim Løvås, Kristian Nadim og Åsmund Sjøberg (daglig leder).

Forfall: Lars-Axel Larssen, Maren S. Jensen og Kristoffer Spjøtvoll.

 

1. Generell informasjon og dialog

- Status hallfordeling

- Kommende sesongs seriespill ble diskutert innledningsvis. Søknad fra Øya IBK ble også diskutert av styret. Må utredes nærmere på neste styremøte.

- Neste sesongs minirunder ble diskutert. Innkjøp av 8 tilpassede mål vedtatt. Styret vedtok også å utrede innkjøp av medaljer kommende sesong.

- Klage fra NTNUI på sluttspillarrangementet behandlet og avslått. Opprinnelig oppsett består.

- Innledende informasjon omkring utendørs flerbruksflater.

 

2. Presentasjon av LTP v/Martin

- Innholdet ble vedtatt og legges frem for årsmøtet

 

3. Forberedelser årsmøtet

- Årsmøtedokumenter ble gjennomgått

 

 

 

Referent: Åsmund Sjøberg

                        25. april 2012.