12.03.2012 - Referat styremøte 06.03.12

Referat styremøte MNBR 06.03.12

Tilstede: Kjetil Aa, Lars-Axel Larssen, Marie Amundsen, Martin Svarva, Jim Løvås, Kristian Nadim og Åsmund Sjøberg (daglig leder).

Forfall: Roar Brækstad, Christian Moe, Maren S. Jensen og Kristoffer Spjøtvoll.

 

1. Generell informasjon og dialog

- Lisenssaker etter jul ble redegjort for.

- Status Idrettsregistreringen.

- Hallfordelingen 2012/13 i gang. Våre klubber er for dårlige til å utnytte tildelt tid!

- Interessen for neste års Løkkebandy er allerede stor.

- Informasjon om tilpassede mål til de yngste på minirundene innhentes.
 

2. Presentasjon av LTP v/Martin

- Diskusjon omkring planen som helhet og videre progresjon.

- Ønskes vedtatt på årsmøtet.

- Endelig utforming og presentasjon på styremøte i april.

 

3. Sluttspillarrangement

- Innkomne søknader til teknisk arrangør vurdert. Bakklandet IBK tildelt arrangementet.

- Arrangørklubben inviteres snarlig på informasjonsmøte.

 

4. Årsmøtet

- Ulike forslag til årsmøtet ble diskutert. Diskusjonen fortsetter på neste styremøte.

 

5. Evt.

- Kursbevis fra NBF savnes fra flere deltakere for ulike kurs.

- Skriv fra Magnus Brørs vurdert. Styret ønsker også kommende sesong å ha en forsiktig kretslagsaktivitet for de ivrigste utøverne i regionen. Tur til Paradiscupen i januar 2013 er et naturlig mål, dersom kostnadene holdes på et fornuftig nivå.