04.02.2012 - Referat styremøte 24.01.12

Referat styremøte MNBR 24.01.12

Tilstede: Kjetil Aa, Roar Brækstad, Christian Moe, Marie Amundsen, Martin Svarva, Jim Løvås og Åsmund Sjøberg (daglig leder).

Forfall: Lars-Axel Larssen, Kristian Nadim, Maren S. Jensen og Kristoffer Spjøtvoll.

 

1. Generell informasjon og dialog

- Årsregnskapet for 2011 ble kort gjort rede for

- Status seriespill, minirunder og Løkkebandy ble gjennomgått

- Tid for Idrettsregistrering igjen. Informasjon er sendt klubbene.

- Ble redegjort for turen med kretslaget til Sverige.

- Kort informasjon omkring hovedpunktene fra lederkonferanse i Oslo.

- Årsmøtet i Midt-Norge Bandyregion ble satt til tirsdag 8. mai 2012.

- Midt-Norsk mesterskap i el-innebandy arrangeres 5. februar i Trondheim Spektrum. MNBR står for premier. 9 lag foreløpig påmeldt. Nyborg/Levanger er teknisk arrangør.

- Representasjonstekstiler ble fremvist

- Interesse for G19-serien fra en del klubber. Ble vedtatt å forsøke denne serien fra og med sesongen 2012/13. Godt håp om at klassen får voksende deltakelse de nærmeste årene.

 

2. Dommersituasjon

- Henvendelse fra MNBR Dommerkomite ble behandlet. Bekymring omkring frafall av dommere. Spesielt blant de ferskere dommerne.

- MNBR kommer til å henvende seg til klubbene omkring hvilke konsekvenser en dårlig behandling av dommerne faktisk har.

- Jobbe med å undersøke en «dommervert-ordning» som håndball blant annet benytter i aldersbestemte serier.

 

3. Strategiplan/LTP

- Redegjort for foreløpig arbeid.

- Man har kommet et stykke, og forhåpentligvis har man et produkt som legges frem for årsmøtet i mai.

 

4. Sluttspillarrangement

- Gjennomgang av bakgrunn og ønsker for arrangementet

- Det ble tegnet en arrangementsskisse med spesifikasjoner, ønsker og krav

- Deler av arrangementet lyses ut til klubbene. Kiosk, sekreteriat, opp og nedrigging av vant og speakertjeneste.

- Vantvakt og ballgutter blir kretslaget som dro til Paradiscupen i januar.

- Viktig å vite at det tekniske er på plass i hallen

- Arrangementet skal som helhet gi inntrykk av at dette er noe ekstra i Midt-Norsk sammenheng for innebandyen.

 

  5. Div

- Klisterproblematikken i hallene vedvarer. Trondheim Spektrum har nå gått tilbake på sitt forbud mot krukkeklister. Det varte altså i 21 dager. MNBR går sammen med volleyball og basketball om et skriv for å redegjøre for de konsekvenser klisterbruk har for vår aktivitet

 

 

 

Referent: Åsmund Sjøberg

                        25. januar 2012.