05.12.2011 - Referat styremøte 28.11.11

Referat styremøte MNBR 28.11.11

Tilstede: Kjetil Aa, Roar Brækstad, Christian Moe, Lars-Axel Larssen, Kristian Nadim, Jim Løvås og Åsmund Sjøberg (daglig leder).

Forfall: Martin Svarva, Marie Amundsen, Maren S. Jensen og Kristoffer Spjøtvoll.

 

1. Generell informasjon og dialog

- Behandling av disp. søknader.

                        - Søknad fra Nidelv om bruk av 2002-spillere i G13-serien er avslått

                        - Bakklandet IBK er innvilget disp. for bruk av Thomas Moe i G15-serien.

                        - I saker hvor ikke spilleberettigede spillere er benyttet følges kampreglementet når bestrafning skal fattes.

- Generell informasjon fra adm. møte i Oslo.

- Stor interesse for Løkkebandyen. Blir startet også andre steder i landet

- Virker til å være bedre kontroll på lisensfronten denne sesongen. Stort sett kun enkelttilfeller som avdekkes.

- Kommunens eget bookingsystem for kommunale haller fungerer fortsatt ikke godt nok til å vekke stor tillit. Håper likevel at kollisjoner kan unngås med kontinuerlig dobbelsjekking fra adm.

- Testprøver bestilt for egne MNBR-tekstiler.

 

2. Kretslagsaktivitet

- Har aktivitet for en aldersgruppe, kull 97/98.

- Under visse forutsetninger velger man å investere noe av sist års overskudd i denne gruppen, slik at man får deltatt på turnering i Örnsköldsvik, Sverige.

- Krav til innbetalt egenandel innen en gitt dato, samt krav til en voksenperson til i teamet rundt laget på turen.

 

3. Strategiplan/LTP

- Prosessen er forsinket. Forhåpentligvis klar til redegjørelse på neste styremøte.

- Nye møter internt i gruppa med NBF sentralt er avltalt i desember

 

4. Minirundestatus

- Tilbakemeldinger gjennomgått sammen med egne observasjoner og arrangørklubbers egne rapporter.

- Vedtak om å sende ut presiseringer, og en mer aktiv MNBR på minirundene.

- I fremtiden må lagene som er med på minirunde påregne å stille med briller selv. MNBR har kun et lite utvalg til utlån, og har ingen planer om å utvide dette.

 

5. Div

- Nok en gang har det kommet klage på Astor. Flere av styremedlemmene har også observert uønsket oppførsel fra laget i løpet av inneværende sesong. Det sendes ut et siste skriv til Astor omkring hva som forventes av oppførsel fra spillere og lagledelse, samt hva konsekvensen er ved neste rapport om overskridelse av dette. Det vises konkret til regelverkets paragrafer omkring bestrafning. Videre holder man en tett dialog med NBF omkring slike saker.

- Vant i Trondheim Spektrum. Det meldes om at et av vantene er særs slitt og ikke egner seg til bruk for tøffere kamper. MNBR sender ut skriv til klubbene om dette. Videre må man vurdere innkjøp av nytt vant for å fase ut det mest slitte som nå står i TS.

 

 

Neste styremøte settes til uke 50