18.10.2011 - Referat styremøte 18.10.11

Referat styremøte MNBR 18.10.11

Tilstede: Kjetil Aa, Roar Brækstad, Marie Amundsen, Martin Svarva, Christian Moe, Kristian Nadim, Lars-Axel Larssen, Roar, Jim Løvås, Gunnar Olsen (NBF) og Åsmund Sjøberg (daglig leder).

Forfall: Maren S. Jensen, Kristoffer Spjøtvoll.

 

1. Generell informasjon og dialog

- Oppdal har trukket seg fra 3. divisjon. Kamper strykes.

- Behandling av disp. søknader.

Innvilget for overårige spillere: Trygg/Lade G15 (Johnsen, Pedersen og Lorvik), Nyborg (Vinge) og Oppdal G13 (Rosshaug og Abildsten). DL gis fullmakt til å behandle disp. søknader.

- Gjennomført Trener 1, Laglederlisenskurs og Dommer 2. Dommer 1 er i slutten av oktober

- Vi har reservert en plass i Paradiscupen i januar for et evt. kretslag. Ser an oppmøte på treningssamlinger før endelig avgjørelse fattes.

- Sluttspilldatoer ble endelig fastsatt.

- Mye frem og tilbake på Leangen Plast. Vært stengt i 2 uker på overtid. Åpner 22. oktober er planen.

- Minirundeinformasjon

- Ny prosjektkonsulent ansatt i Midt-Norge; Tor-Eirik Hermansen

- Løkkebandyserien er i gang. God mottakelse blant deltakerlagene.

2. Lederseminar i Østersund

- Prosessen ble gjennomgått av styret.

- Prøver på nytt ved en senere anledning.

 

3. Strategiplan/LTP

- Gunnar Olsen redegjorde for ønsket om at alle kretser utarbeider sin egen rullerende Langtidsplan.

- Styreleder, styremedlem Svarva og Daglig leder skal begynne arbeidet med dette i løpet av månedsskiftet, og derav legge frem forslag til målsetninger i en slik plan på neste styremøte.

4. Evt.