19.09.2011 - Referat styremøte 14.09.11

Referat styremøte MNBR 14.09.11

Tilstede: Kjetil Aa, Marie Amundsen, Martin Svarva, Christian Moe, Kristian Nadim, Lars-Axel Larssen, Roar Brækstad, Jonas Espseth (utviklingskonsulent) og Åsmund Sjøberg (daglig leder).

Forfall: Maren S. Jensen, Kristoffer Spjøtvoll og Jim Løvås.

 

1. Generell informasjon og dialog

- Leangen plasthall er nå åpnet.

- Kunstisanlegg med mulighet for bandyflate på midten er under planlegging

- Kort oppsummering av ledermøtet i NBF sist måned

- Kort informasjon om kommende kurs

- Innspill til Idrettens prioriteringsliste for nye idrettsanlegg i Trondheim kommende år

- Kort informasjon om lisensordningen og viktigheten/ansvar for å løse lisens

- Informasjon omkring utfordringer knyttet til det nye bookingsystemet for kommunale idrettsanlegg HANO. Dette er ikke oppdatert godt nok, og risikoen for konflikter i hallene er stor.

 

2. Trondheims Cup

- Vedtak å legge ned Trondheims Cup i sin nåværende form

- I stedet arrangerer man sluttspillhelg i april. Her får de fire beste seniorlagene delta. 1-4 i hver 1. divisjon etter endt seriespill.

- På finaledagen spilles det finaler mellom nr. 1 og 2 i seriene for G13 og G15 og G17. I tillegg spilles det finaler for senior. Semifinaler for senior spilles fredag kveld.

- Vinnerne blir Midt-Norsk mester i sin klasse.

- Informasjon sendes ut til klubbene så snart datoene er spikret.

 

3. Løkkebandy

- 7 lag påmeldt

- Treningstider tildelt til de lagene som ville ha det

- Terminlistene jobbes det med

- Viktig at klubbene jobber for å få dommerne til å stille opp på dette

- På informasjonsmøtet kommende mandag vil regler og konsekvenser for regelbrudd bli presentert. Styret diskuterte dette, og ble enige om hva slags konsekvenslinje man skal legge seg på ved regelbrudd. Tap av kamp er naturlig. Ved gjentatte brudd må enda strengere konsekvenser vurderes.

- Spillere i 1-3. divisjon skal ikke spille i Løkkebandyserien!

 

4. Seminar Östersund

- Dårlig respons fra klubbene

- Styret tar endelig beslutning i neste uke om det skal gjennomføres. Det kreves minst 8 klubber som sier ja innen en uke

 

5. Evt.

- Dårlig oppmøte på informasjonsmøte før seriestart. Synd da dette hadde vært en god arena for dialog mellom krets og klubb før seriestart

- Kort referat fra møte i Dommerkomiteen. Denne ønskes utvidet med 1-2 personer i løpet av kort tid

 

Neste styremøte settes til uke 42