28.08.2011 - Referat styremøte 24.08.11

Referat styremøte MNBR 24.08.11

Tilstede: Kjetil Aa, Jim Løvås, Marie Amundsen, Kristian Nadim, Lars-Axel Larssen, Gunnar Olsen (NBF), Jonas Espseth (utviklingskonsulent) og Åsmund Sjøberg (daglig leder).

Forfall: Maren S. Jensen, Roar Brækstad, Kristoffer Spjøtvoll, Christian Moe og Martin Svarva.

 

1. Generell informasjon og dialog

- Div. administrativ informasjon

- vedtak på å ta i bruk justeringer på eksisterende logo

- Ny hall på Leangen snart klar til bruk

 

2. Seriespill

- Oppdal sin søknad om spill i 3. div herrer innvilges

- Sandnessjøen sin søknad om spill i 1. div damer er innvilget av seksjonsstyret. – Øya IBK sin søknad om spill i 1. div damer innvilges. Vedtatt at dameserien spilles med 9 lag av dobbel serie. Serieoppsettet må justeres snarlig og informasjon må gå ut om dette til klubbene.

- Sandnessjøen sin søknad om bruk av spillere f. 1997 innvilget.

 

3. Trondheims CUP

- Diskusjonen fra sist møte fortsatte. Man nærmer seg en konklusjon og ulike alternativer ble presentert og diskutert. Man ønsker å innlemme aldersbestemte finaler i konseptet. Det er formen på seniordelen man fortsatt vurderer.

- Endelig beslutning fattes på neste styremøte.

 

4. Løkkebandy

- Bra påmelding på herresiden. Så snart påmeldingsfristen er ute vil arbeidet med oppsettet starte.

- Dameserien ser ikke ut til å bli noe av den første sesongen. Informasjon om dette har gått ut til aktuelle lag. Vil være mulighet for mix-lag i herreklassen.

- Det må fattes konkrete retningslinjer for brudd på reglene.

- Oppstart for første serierunde settes til medio 1. oktober 2011.

 

5. Minirunder

- Kort informasjon omkring oppstramming av arrangørinstruks og krav.

- Vedtak på innkjøp av medaljer for kommende sesong.

 

6. Kretsseminar

- vedtak på å arrangere seminar for Midt-Norge Bandyregion i Østersund helgen 15 – 16. oktober.

- Deltakere: klubber (leder evt. øvrige styremedlemmer), MNBR (ansatte og tillitsvalgte) og forbund (utv.konsulent og øvrig ansatte)

- Drar lørdag morgen og kommer hjem søndag kveld

- MNBR/NBF jobber med program. Ingen egenandel for deltakerne.

- Et sentralt tema er samarbeid mellom klubb og krets

 

7. Dommere

- vedtak på at dommere som dømmer i bedriftsserien ikke er kvalifisert til å dømme i MNBR sine serier kommende sesong.