13.06.2011 - Referat styremøte 07.06.11

Referat styremøte MNBR 07.06.11

Tilstede: Kjetil Aa, Jim Løvås, Martin Svarva, Roar Brækstad, Maren S. Jensen, Marie Amundsen, Kristian Nadim, Lars-Axel Larssen, Christian Moe, Kristoffer Spjøtvoll og Åsmund Sjøberg (daglig leder).

Forfall: Jonas Espseth (utviklingskonsulent)

 

1. Generell informasjon og dialog

- En kort presentasjon av det nye styret

- Administrativ informasjon til det nye styret

 

2. Løkkebandy

- Nytt lavterskeltilbud til spillere og lag som ikke er med i nåværende seriespill men som likevel ønsker å spille innebandy og som MNBR bør ha et tilbud til.

- Styret ser dette tiltaket i sammenheng med årsmøtets anmodning om å bruke noe av de oppsparte midlene på å skape ytterligere aktivitet til fremtidig seriespill.

- det må kartlegges noe omkring spilleberettigelse omkring konseptet for å klargjøre hvem som kan delta i Løkkebandy for å unngå “lovløse tilstander” som tilfellet for eksempel er i bedriftsserien. 

- Styret vedtok å starte opp med Løkkebandyserie fra kommende sesong, med de økonomiske prognoser som forelå i forslaget. Seriens form og gjennomføring diskuteres når påmelding foreligger over sommeren. Invitasjon sendes ut straks.

 

3. Kommende sesongs seriespill

- Trondheims Cup ble diskutert. Styret ønsker en bedre avslutning på sesongen enn hva man har sett nå de siste sesongene. Det jobbes med forslag om å ha en “finalehelg” hvor aldersbestemte lag spiller sine finaler og finalene i Trondheims Cup for senior også blir spilt. Noe liknende strukturen på finalehelga i NM-slutspillet. Det jobbes videre med forslaget

- Laglederlisensen gjennomføres kommende høst, og det jobbes videre med å se på innholdet i selve kurset.

- Minirundereglementet presiseres. Det vil bli stilt enda strengere krav til arrangørklubb, og styret i MNBR ønsker å være mer synlig på disse arrangementene.

- Ugla IBK innvilges spill i 1. div herrer sesongen 2011/12 etter søknad. MNBR pålegger også klubben å betale serieavgiften for kommende sesong før seriestart, samt at det inngås en ny bindende avtale for nedbetaling av øvrig gjeld til MNBR.

 

4. Fremtidens innebandy

- Styret begynte en innledende kartlegging omkring hva hvert enkelt medlem kunne bidra med i arbeidet med å skape fremtidens innebandymiljø i Midt-Norge. Starten på en pågående prosess gjennom hele denne styreperioden.

 

5 . Evt.

- Det informeres om at det er både ekstraordinært Forbundsting og årsmøte i innebandyseksjonen i NBF lørdag 18. juni i Oslo.