09.03.2011 - Referat styremøte 07.03.11

Referat styremøte MNBR 07.03.11

Tilstede: Kjetil Aa, Terje Nervik, Håvard Frantzvåg, Lars-Axel Larssen, Mats Hallen, Karoline Wormstrand, Jim Løvaas, Jonas Espseth (utviklingskonsulent) og Åsmund Sjøberg (daglig leder).

 

1. Daglig leder informerer

- Det arrangeres G13-turnering i Trondheim Spektrum 26. mars

- Nye matchmål innkjøpt både i Leangen og Trondheim Spektrum

- Avholdes dommerkurs trinn 1 førstkommende helg. Det utredes også mulighet for å holde trener1-kurs i vår.

- Lisenskontrollen har avdekket at flere klubber har brukt ulisensierte spillere i obligatoriske kamper. Klubbene sanksjoneres etter gjeldende regelverk.

- Det ble gitt en kort redegjørelse fra administrasjonens seneste møter med NBF sentralt

 

Innkommet dommerrapport kamp A31:

Michael Brunsvik ble ilagt 1 kamps karantene etter tildelt Kampstraff 3 i kamp A31.

 

2. Grep for å fremme satsing på aldersbestemt aktivitet i klubbene

- neste sesongs treningstid fordeles klubbene ut i fra aktivitetstall som før. Aldersbestemte gutter vil telle som 1,15 mens aldersbestemte jenter vil telle som 1,25.

- Det vil bli utarbeidet et forslag til årsmøtet omkring en ordning for redusert seriespillavgift for klubber som stiller med lag i alle klasser (må fullføre sesongen).

- MNBR ønsker at klubber som er med på minirundene fra neste sesong av stiller med eget utstyr. Det vil kun være tilgjengelig utstyr for helt ferske lag på minirunden. Dette betyr at lag får låne utstyr kun på sine første 3 minirundedeltakelser. Det vil bli gitt et tilbud til klubbene om å kjøpe en pakke med utstyr til en nedsatt pris. Klubbene vil få informasjon om dette før kommende sesong starter.

 

3. Høringsutspill til nytt seriesystem

- MNBR drøftet seriekomiteens utkast til nytt seriesystem.
 

4. Vant Trondheim Spektrum

- Det er oppnådd enighet omkring finansiering av et nytt vant i Trondheim Spektrum. MNBR godkjente avtalen, og vantet er klart til neste sesong.

 

5. EVT

- Styret i MNBR oppfordrer alle klubber å delta på turneringen på Røros 7-8. mai.

- Et nytt konsept for lavterskeltilbud ble presentert. Det ble vedtatt å gå videre med disse planene.