20.01.2011 - Referat styremøte 18.01.11

Referat styremøte MNBR 18.01.11

Tilstede: Lars-Axel Larssen, Kjetil Aa, Jim Løvås, Karoline Wormstrand, Jonas Espseth (utv.konsulent), Terje Nervik, Håvard Frantzvåg, Marit Torbergsen Voie og Åsmund Sjøberg (daglig leder). I tillegg besøk fra NBF; Gunnar Olsen og Jostein Sjaatil.

 

1. Daglig leder informerer

- MNBR kjøper sitt eget datautstyr. Satt en økonomisk ramme for investeringen.

- G15-kretslagets innsats i Paradiscup ble redegjort for samt det økonomiske aspektet rundt aktiviteten

- Forhold omkring mnbr.no ble diskutert. Enighet oppnådd med TN Data omkring symbolsk sum omkring leie av serverplass. Vedtatt at man fortsetter med nettsiden ut sesongen og vurderer på nytt frem mot sommeren.

- Det jobbes for nytt vant i Spektrum.

- Årsmøtedato satt til tirsdag 3. mai.

 

2. Samarbeid med Charlottenlund vgs.

Labert oppmøte på orienteringsmøtet sist uke. Nå har det derimot meldt seg ytterligere interesse fra flere spillere. Det jobbes for en omvisning på skolen for disse. Tilbud blir det uansett søknadsmasse.

 

3 . Gunnar Olsen/NBF informerer

Kort informasjon fra NBF sin kretskonsulent omkring relevante temaer.

 

4. Dommerdrakter MNBR

Innspill fra Freidig med ønske om at man endrer dommerfargene fra gul til grå/annen relevant farge. Freidig ønsker at dette er en kostnad som MNBR i hovedsak skal ta.

 

Styret henviser til gjeldende kampreglement. Det er klubbenes oppgave å utstyre dommerne med utstyr – ikke krets/region. Hvorvidt man ønsker å endre fargen på dommerdrakten som kjøpes inn til nye dommere som tar Trinn1 kan vurderes. MNBR vil også undersøke om man får dommerdraktene til en rimeligere penge enn hva tilfellet er nå.

 

5. Seriespillstatus

- Øya G15 har 3 WO. Ønsker å ha med laget videre i serien. MNBR lar Øya G15 fortsette i serien. Ved neste WO strykes laget automatisk fra serien.

- Freidig ønsker å trekke sitt damelag nr 2. MNBR tar dette til etterretning. Laget strykes fra seriespillet med umiddelbar virkning

 

6 . Aktivitetsserie neste sesong

Det ble diskutert konturene av et nytt aktivitetstilbud kommende sesong. Styret vedtok at administrasjonen og NBF Utviklingsavdelingen skal gå videre med dette.

 

7 . EVT

- Møre og Romsdal virker lite interessert i å delta i aktivitet i regi av NBF. Vedtatt at MNBR legger ressursene andre steder enn å jobbe aktivt med å få de inn igjen. Initiativet må komme fra klubbene selv mot MNBR.

- Vedtatt at MNBR kjøper 2 matchmål av Nyborg IL.