02.12.2010 - Referat styremøte 25.11.10

Referat styremøte MNBR 25.11.10

Tilstede: Lars-Axel Larssen, Kjetil Aa, Knut-Aril Farnes, Jim Løvås, Karoline Wormstrand, Jonas Espseth (utv.konsulent), Mats Hallen, Håvard Frantzvåg, Marit Torbergsen Voie, Kristian Pettersen og Åsmund Sjøberg (daglig leder).

 

1. Daglig leder informerer

- Innebandy blir som andre idretter bedt å vise hensyn til aktiviteten på løpebanene i nye Ranheimshallen

- Treningstidene har fått enkelte justeringer. Nye kan komme i tiden fremover.

- G15-kretslaget er nå påmeldt til Paradiscupen. Treninger kjøres. Transport organiseres med Freidig.

- rapport om disiplinproblemer hos enkeltspillere. Dette ble behandlet av styret, og enkelte spillere får ikke være med på kretslagstur i denne omgang. Spillerne er informert gjennom klubb.

- styreleder Kristian Pettersen flytter. Sitter frem til neste årsmøte.

- informasjon fra møte med andre kretser/regioner og NBF sentralt 12-14. nov.

 

2. Rapport framøte med Idrettsrådet og kommunen

MNBR sitt møte med kommune og Idrettsråd ble orientert om. Vårt syn ble lagt frem, og vi ble gitt positive tilbakemeldinger. Idrettsrådet ønsker vant i alle idrettshaller. Det jobbes fra flere hold for å få dette til gjeldende praksis også i vårt område. Samtidig så arbeides det også for å få på plass vant i eksisterende haller om pr.dags dato ikke har innebandyutstyr.

 

3. Samarbeid med Charlottenlund vgs.

Det arbeides nå med å nå ut til aktuelle spillere med tanke på kommende skoleår. Informasjonsmøte med skolen for interesserte elever med foresatte vil holdes på skolen i januar 2011.

 

4 . Søknad om disp. fra aldersbestemmelser – Nidelv IL

Nidelv IL søkte om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for to yngre spillere. Søknaden ble enstemmig avslått

 

5. Status klubber

Klubbene i Midt-Norge står ovenfor flere utfordringer. Den daglige driften må bli bedre. Som i resten av landet er mangel på ressurspersoner et ankepunkt i alle klubber. Hva kan MNBR bidra med?

 

Utviklingskonsulenten vil bruke tid fremover på å kartlegge klubbenes drift og opplevelse av egne utfordringer. Ut i fra dette vil MNBR få et bedre bilde av hva regionen kan bidra med for å bistå klubbene i en oppnåelse av en lettere hverdag.

 

6. EVT

- Raballder trekker seg fra 3. div. MNBR jobber med å få inn et nytt lag i serien. Hvis ikke dette lykkes, må serien spilles som trippel serie.

- Ny skole med hall på Spongdal. MNBR må være med på prosessen med tanke på utstyr.