02.11.2010 - Referat styremøte 01.11.10

Referat styremøte MNBR 01.11.10

Tilstede: Lars-Axel Larssen, Knut-Aril Farnes, Jim Løvås, Karoline Wormstrand, Jonas Espseth, Håvard Frantzvåg, Marit Torbergsen og Åsmund Sjøberg (daglig leder).

 

1. Daglig leder informerer

- aktiviteten i gang i Ranheimshallen. Samarbeidet med andre idretter går bra.

- aldersbestemte serier i gang. Oppdal G17 har trukket laget.

- laglederlisensseminar gjennomført med 18 deltakere.

- invitasjon til ny minirunde sendt ut.

- BIBK har benyttet ikke-spilleberettiget spiller i tre kamper. BIBK taper kampene 5-0. I kampen laget tapte blir resultatet stående.

- dommerkomiteen overtar dommeroppsettet fra daglig leder.

 

2. Møte med Idrettsrådet og kommunen

MNBR er invitert på møte med Trondheim Idrettsrådet og Trondheim kommune for å diskutere innebandy sine utfordringer i forhold til idrettsanlegg

 

3. Samarbeid med Charlottenlund vgs.

- MNBR er invitert som en av få idretter til å tilby innebandy som et tilbud til aktive utøver ved den nye skolen på Charlottenlund. Styret i MNBR ga sin tilslutning til at man jobber videre med dette prosjektet. Start er planlagt august 2011. Ny idrettshall står på plass januar 2012.

 

4 . G13-serien

Det ble tidligere bestemt at G13-kamper kan spilles i C-hallen på nedskalert bane. Kamper som er satt opp i øvrige haller skal spilles på ”normal” vanestørrelse. 40x20m.

 

5. Kampstraff kamp C28

Magnus Lægran, Nyborg IL, ilegges 1 –en-  kamps karantene.

 

6. Kretslagsaktivitet

Magnus Brørs kom med ny oppdatering omkring kretslagsturen for G15 i januar til Sverige. Laget skal også arrangere en minirunde for å dekke utgifter ved turen.

 

7. Trondheims CUP  

Trekning ble foretatt.

 

8. EVT

- Trener 2-kurs i kommende månedsskiftet trenger flere påmeldinger for å gjennomføres. Mail sendt ut gjentatte ganger til klubbene.