07.10.2010 - Referat styremøte 04.10.10

Referat styremøte MNBR 04.10.10

Tilstede: Kristian Pettersen, Lars-Axel Larssen, Knut-Aril Farnes, Marit Torbergsen, Karoline Wormstrand, Jonas Espseth, Håvard Frantzvåg, Matz Hallên, Kjetil Aa og Åsmund Sjøberg (daglig leder).

 

1. Daglig leder informerer

- Ranheimshallen er i ferd med og åpnes. MNBR har en utfordring på utstyr der ettersom innebandy er nedprioritert fra kommunen sin side hva ustyr angår.

- Kampoppsettet for aldersbestemt er sendt ut til klubbene.

- 5 nye dommere på dommerkurs

- Mål kjøpes inn fra Nidaros. Klubbene tilbys ulike fraktjobber ifbm utstyrsbiten.

- Invitasjon til Trondheims CUP sendt ut- Bruk av treningstid må påregnes.

- Laglederlisenskurs torsdag 21. oktober. NBF kommer og avholder kurset.

- MNBR sender 3 representanter på NBF sin lederseminar på Rygge i november

 

2 . Dommerrapporter

- Styret behandlet innkomne dommerrapporter

 

3 . Kretslagsaktivitet

- Magnus Brørs kom med ny oppdatering omkring tur for et G15-lag.

- Styret synes Brørs har gjort en god jobb, og ga sin tilslutning omkring opplegget om at et lag drar på turnering i Sverige 4-7. januar 2011.

- Dette forutsetter at spillerne får inn penger slik som Brørs har skissert.

 

4 . Minirunder

- Datoene for sesongens minirunder ble presentert.

- Styret vedtok å kjøpe inn utlånsbriller. Arrangørklubbene er ansvarlig for at disse kommer til rette etter endt turneringsdag.

- Søknader for arrangering av de ulike rundene ble også gjennomgått. Egen tildeling vil bli sendt ut til klubbene.