06.09.2010 - Referat styremøte 31.08.10

Referat styremøte MNBR 31.08.10

Tilstede: Kristian Pettersen, Terje Nervik, Lars-Axel Larssen, Knut-Aril Farnes, Karoline Wormstrand, Jonas Espseth, Håvard Frantzvåg, Kjetil Aa og Åsmund Sjøberg (daglig leder).

 

1. Daglig leder informerer
- styret ble informert om treningstider kommende sesong

- styret ble informert om kursaktiviteter kommende måneder

- laglederlisens-seminar blir i midten av oktober

- minirundedatoer er spikret. Infoskriv sendes ut neste uke.

- dommerkomite er dannet. Paul Daniel Johansen, Magnus Namork og Åsmund Sjøberg er medlemmer.

- styret ble orientert om dialogen med Alta IBK de siste måneder

- seriespill aldersbestemt ble gjennomgått. Invitasjon er sendt ut. G13-serien kan spilles på nedskalert bane. Påmeldingsfrist i midten av september. Seriestart en mnd senere.

 

2. Kretslagsaktivitet

- i forbindelse med seksjonsstyret sin avgjørelse om å legge ned kretslags-NM må MNBR finne ut hvor man vil med kretslagsaktivitet. MNBR ønsker at kretslag skal være en arena for moderat talentsatsing der hvor det er spillergrunnlag for aktivitet.

- Det vil kommende sesong være fokus på G15-laget som har trener og som jobber med et alternativt opplegg i fraværet av NM. De andre lagene mangler inntil videre både trener og fullstendig iversikt over spillermatriell.

 

4. Dommersituasjon

- Det er få erfarne dommere i regionen. Derimot opplever man stor tilstrømming til dommerkurs for nybegynnere. 27 av regionens 40 aktive dommere har dømt en sesong eller mindre.

- Toppdommergruppa vedtas å legges ned inntil videre.

- I stedet ønsker man å fokusere på kommende generasjons dommere. Dette med tanke på oppfølging og ekstra veiledning. Tilbud til alle dommere!

- Dommerkomiteen arbeider med å få full oversikt over dommerne før sesongen er i gang.  

 

5 . Utstyr

- Vant i KVT-hallen er nå flyttet til Trondheim Spektrum. Dermed har MNBR 3 vant stående i hallen, mens bedrift har ett vant.

- Det kjøpes inn et brukt vant til Ranheimshallen.

- Videre kjøpes det 3 brukte mål. 2 skal til Ranheimshallen, mens et mål plasseres i Leangen hvor det fra før finnes kun ett godkjent kampmål.

- Det er også plassert to mål til i Trondheim Spektrum.

 

6. Seminar i Oslo 3-5. september

- Kommende seminaret for kretser/regioner og eliteserieklubber ble drøftet i generelle former. Tema: innebandyens fremtid.

 

7. EVT

- Søknad om disp ble behandlet. Regine Løvås f.26.05.95, Nyborg IL. Spilleren er den eneste jentespilleren i klubben. Spilte i G13-serien sist sesong. Spilleren ble gitt disp til spill i G13-serien for Nyborg IL også kommende sesong.

- Aldersbestemt seriespill for jenter diskuteres videre opp mot svenske kretser og OABR og Østfold.