03.06.2010 - Referat styremøte 01.06.10

Referat styremøte MNBR 01.06.10

Tilstede: Kristian Pettersen, Terje Nervik, Mats Hallèn, Lars-Axel Larssen, Knut-Aril Farnes, Karoline Wormstrand, Marit Torbergsen, Kjell Nilsen (NBF) og Åsmund Sjøberg (daglig leder).

 

1. Daglig leder informerer


- Arbeidet i HF-gruppa er forsinket grunnet uklarheter fra kommunen omkring ramma og streik i kommunal sektor. Håper å bli ferdig før juni går over i juli.

- Etterlyste kampskjemaer begynner å komme inn. Gullmedaljer utleveres til klubbene som ikke har fått dette enda.

- Invitasjon til seriespill og søknad treningstid er utsendt klubbene.

- Inskripsjoner til vandrepokaler i Trondheims Cup er kommet.

- MNBR innfører laglederlisens for lagledere/trenere for aldersbestemte lag kommende sesong. Prøveordning.

- MNBR har innledet dialog med Nord-Trøndelag IK med tanke på etablering av klubber og aktivitetsutvikling i vårt nordligste fylke.

 

2. Struktur banestørrelse for de yngste klassene

- MNBR må ta sin andel av helgetid i ikke-fullverdige haller. Hvordan utnytte denne best mulig? Styret besluttet at G13-serien kan spilles på banestørrelsen 30x15m. Dette betyr at Nidarøhallen C kan benyttes til avvikling av G13-kamper kommende sesong.

 

Minirundene på søndager benytter også 30x15m banestørrelse, med 5 utespillere + målvakt. Minirundene på lørdager fortsetter uforandret.

 

4. Seriespill kommende sesong

- Man gikk igjennom slik administrasjonen vurderte utsiktene for kommende sesong. 3 divisjoner på herresiden. Slik utsiktene er nå ligger det an til 5 lag i den øverste divisjon, 6 lag i 2. div og 8 lag i 3. divisjon. Flere nye lag kommer til i den nederste divisjonen.

- Det ble en diskusjon omkring dameserien. Dette gikk på om hvorvidt man ønsker å splitte opp i 2 divisjoner allerede fra starten av. Styret vedtok at dersom det er 10 lag eller flere påmeldt til dameserien så spilles denne med 2 divisjoner gjennom hele sesong. Dersom det blir påmeldt 9 lag eller færre må man ta en ny diskusjon på dette i løpet av august.

 

5 . Vant KVT-hallen

- Vantet i KVT-hallen flyttes til Nidarøhallen i løpet av sommeren da det ikke vil være aktivitet i KVT-hallen kommende sesong.

 

6. Prokurafullmakt til daglig leder

Styret i MNBR vedtok å gi daglig leder prokurafullmakt på vegne av Midt-Norge Bandyregion.

 

7. Dommerkomite

MNBR er som eneste region uten dommerkomite. Styret vedtok å etablere dette fra og med kommende sesong. Komiteen vil få følgende oppgaver:

- arrangere dommerkurs

- følge opp toppdommergruppa

- følge opp nye dommere

- observasjon

- komme med anbefalinger i disiplinærsaker

 

Komiteen vil rapportere til daglig leder, som også vil fungere som sekretær for komiteen. MNBR vil i løpet av sommeren finne medlemmer til denne gruppa.

 

8. Hallprosjekt v/NBF

Hallsituasjonen i vår region er prekær. Det mangler i Midt-Norge 42 hallflater i forhold til behov. Trondheim kommune står for 16 av disse. MNBR vil sammen med NBF inngå samarbeid med håndball for å sette enda sterkere fokus på dette lokalt og regionalt i tiden fremover.

Styret i MNBR ga sin tilslutning til dette arbeidet.

 

9. EVT

- Det ble en generell diskusjon omkring kretslag. Flere lag sliter med for få spillere. Det ble vedtatt at G19-laget kommende sesong er for få til at man kan forsvare en aktivitet her. Øvrig aktivitet må vurderes til høsten. Det pågår også en diskusjon sentralt omkring formen på dagens kretslagsaktivitet i landet. Man vet mer over sommeren, og MNBR tar en ny diskusjon omkring kretslag da. Aktivitet på G17, G15 og et jentelag legges foreløpig inn i aktivitetskalenderen.

- Årsmøte i seksjonen er neste uke i Oslo. Enkelte representanter fra våre klubber og fra vår region vil delta på dette.