14.08.2001 - Kretsmøte
Tilstede: Jan Åge Kiran, Jan Benestad, Marius R. Aurstad, Jonas Espseth, Elisabeth Olsen og Terje Nervik (ikke stemmerett).

Saker

1. Treningstidene i Nidarøhallen er fordelt og ligger tilgjengelige ute på nettet. Det administrative gebyret vil bli på 5 kr per trening.

2. Har fått med 1 lag til i gutteserien; Tornadoes stiller med et guttelag. Men vi bør helt klart få med minst et lag til. Kretsen betaler 4000 kr i støtte til klubber som stiller lag. Det kan også bli aktuelt at lag som fullfører serien får tilbake seriespilleravgiften og dokumenterte dommerutgifter. Kretsen skal kontakte aktive fotballag for å få de til å stille lag i gutteserien.

3. Kretsen skal kjøpe inn webserver som vil koste ca. 8.800 + frakt, og den bør holde i ca 3-5 år. Den som kretsen benytter seg av nå koster 3000 i året og samarbeidsforholdet er heller dårlig. Vi får sette opp serveren gratis på universitetet, så vi må bare betale ca. 200 kr i året for stbk.com.

4. Rekruttdommerkurs og aspirantdommerkurs vil bli holdt 2. og 3.helg i september av Brynjar. Hvis det finnes interesse vil det også bli holdt kretsdommerkurs med innleid instruktør, antageligvis Endre Naterstad.

5. Dommerlønnen blir den samme som i fjor: rekruttdommere 200kr, aspirant- og kretsdommere 250kr, guttekamper 150kr uansett dommergrad. Hvis en dommer kommer for seint eller stiller ikke korrekt antrukket vil dommeren bli trekt 50kr per kamp. Dette gjelder likevel ikke hvis en dommer som er i hallen stiller opp hvis en eller begge dommerne ikke møter opp el.l.

6. I Trondheims Cup er det påmeldt 4 damelag og 8 herrelag. Oppsettet blir trekt på neste møte.

7. Kretsen skal lyse ut Bingo K-12 vakter til klubbene. Klubbene får 2/3 av lønna.

8. STBK har fått til samarbeidsavtale med SATS. Vi får årskort til å lodde ut på slutten av året (All Star - arrangementet?). Til gjengjeld skal de ha reklamelogoer på noen vantbiter.

9. Seriespillavgift er sendt ut. Klubbene har en måneds frist. Fortsatt har kretsen en del utestående penger. Klubber som har for få dommere i år må betale bot innen 1.februar.

10. Et nytt damelag er påmeldt i serien; damelaget til Brannvesenet, populært også kalt Bændy Girls, men teller altså som en klubb sammen med Brannvesenet.

11. Serieoppsettet blir slik at de beste fra i fjor møter de dårligste fra i fjor hvis man tar tabellen som utgangspunkt. Nye lag blir rangert sist, men Propellen overtar Bromstads plassering fra i fjor. Dette gjelder for alle seriene.

12. Neste styremøte 17.september hos Terje.


Elisabeth Olsen, 15.august