25.03.2010 - Referat styremøte 22.03.10

Referat styremøte MNBR 22.03.10

Tilstede: Sindre Urdal, Kristian Pettersen, Terje Nervik, Christian Moe, Håvard Frantzvåg, Lars-Axel Larssen, Knut-Aril Farnes, Jonas Espseth (utviklingskonsulent) og Åsmund Sjøberg (daglig leder).

 

1. Daglig leder informerer

- MNBR er i dialog med finaleklubbene i Trondheims Cup for å finne ny finaledato som ikke kolliderer med andre arrangement.

- Seniordivisjonene er så å si ferdigspilt. Utsikter for kommende sesongs divisjoner ble kort gjennomgått.

 

2. Utviklingskonsulenten informerer

- Informerte om ”Temakveld 7. april”

- Blir Trener1-kurs i april.

 

3. Dommersituasjon sesongen 2010/11

- satser for betaling ”Toppdommergruppa” ble gjennomgått. Dommerne som er med i denne gruppen får neste sesong 100,- for kamper i 1. div herrer. Dette utbetales av MNBR..

 

4. Halvfordeling

- MNBR er sammen med håndball fortsatt klare på at leie for privat halltid ikke skal betales på forskudd som kommunen krever. Avtalen mellom idretten og kommunen har ikke noen avtale som legitimerer kommunens krav i denne saken.

- Stor usikkerhet omkring det blir noen åpne haller i sommer.

- MNBR er med i hallfordelingsgruppa angående treningstid neste sesong. De private hallene komme ikke til å være med her.

 

5 . Minirunder

- Påmeldingen på lørdager har i år vært kraftig stigende. Nærliggende å booke noe mer tid til disse neste år.

- MNBR har sendt ut tilbakemeldingsskjema til alle deltakerklubber av årets minirunder. Dette vil være nyttig i den videre prosessen med å planlegge neste sesongs minirunder.

- Forsøket med nedskalert bane på søndager må sies å ha vært vellykket, og dette er noe man også må vurdere neste sesong.

- MNBR vedtok at all spillerstatistikk for klassen ”G13” skal slettes fra nettet.

 

6. Ekstra vantsvinger

Bakklandet søker støtte til ekstra vantsvinger på Rosenborghallen. Det ble bestemt at MNBR støtter BIBK med et engangsbeløp - under forutsetning av at klubben søker og får tildelt tippemidler til deler av summen.

 

7. Laglederlisens

Innfører laglederlisens som Oslo og Akershus har gjort med hell. Dette betyr at lagleder for alle aldersbestemte lag før sesongen må møte opp på dette kurset. Det vil bli holdt av NBF her i Trondheim før kommende sesong.

 

8. Årsmøte

Dokumenter og informasjon før årsmøtet ble gjennomgått.