17.02.2010 - Referat styremøte 15.02.10

Referat styremøte MNBR 15.02.10

Tilstede: Sindre Urdal, Kristian Pettersen, Terje Nervik, Christian Moe, Håvard Frantzvåg, Lars-Axel Larssen, Knut-Aril Farnes og Åsmund Sjøberg (daglig leder).

 

1. Daglig leder informerer

- Rosenborghallen mangler vant. Forhåpentligvis på plass i løpet av inneværende uke.

- Dommerkurs avholdt. 12 nye dommere i ferd med å gjennomføre praksis del. 23 nye dommere denne sesongen.

- Øya G13 trekker seg med umiddelbar virkning.

- HEG G13 søkt om disp for å bruke overårige spillere. Søknad avslått.

- MNBR er i månedlige møter med hallfordelingsgruppa med tanke på halltid neste sesong.

- Utleiekontrakt for MNBR sitt ustyr vedtatt.

- Idrettsregistreringen er ferdig. Ny solid oppgang for MNBR. Vi er landets nest største krets/region.

 

2. Årsmøtedato

Årsmøte i MNBR avholdes tirsdag 27. april. Klokkeslettet er 1800. Sted er Trondheim Spektrum.

 

3. Kretslag

- satser for betaling sist sesong vedtatt.

 

4. Leie private haller

Daglig leder informerte om situasjonen omkring utgifter i forbindelse med hall-leie. Siden kommunen enda ikke har kommet med retningslinjer omkring hvordan den kommunale hall-leien skal fordeles og betales inn avventer MNBR dette. Man har fått faktura for de private hallene for VÅR 2010 som kommunen krever inn på forhånd. MNBR har fakturert klubbene for sin andel. Forfall her er 25/2. Vedtatt at vi følger håndball i å avvente betaling på forhånd.

 

5 . Minirunder

Forslag fra NBF om å kjøre minirunden på søndager på mindre bane. MNBR kommer til å prøve ut dette på minirunden i mars. Det betyr at søndagsminirunden spiller på mindre bane enn vanlig (noe større enn lørdagsrunden). Man spiller med 4 utespillere og en målvakt.


6.
NM aldersbestemt. Tildelte plasser.

MNBR er tildelt godt med plass i forhold til etterspørsel. Etter dialog med klubbene har man kommet frem til at følgende lag er interessert i å benytte de tildelte plassene. Dette er også NBF informert om i henhold til gjeldende reglement.


G15: Øya IBK (og muligens Nyborg?)

J15: SK Freidig

G17: SK Freidig og Øya IBK

G19: Øya IBKNeste møte 22. mars 2010.