06.01.2010 - Referat styremøte 04.01.10

Referat styremøte MNBR

Sted: Idrettens Hus

Dato: 04.01.10

Tilstede: Terje Nervik, Christian Moe, Sindre Urdal, Håvard Frantzvåg, Lars A Larssen, Knut-Aril Farnes, Kristian Pettersen og Åsmund Sjøberg (Daglig leder).

 

1. Økonomi

Daglig leder presenterte foreløpige tall fra regnskapsåret 2009.

 

2. Ved oppstått ubrukt treningstid i løpet av en sesong

Styret i MNBR ble enige om hvilke prinsipper og retningslinjer som skal ligge til grunn ved oppstått ledig halltid i en sesong.

 

3. Treningstidsfordeling 1. februar – 1. mai

Rosenborghallen kommer til fra februar av noe som resulterer i mer treningstid for MNBR. Ny fordeling ble vedtatt på styremøte og trer i kraft så fort Rosenborghallen er klar til bruk. Frem til da følger man gjeldende tildeling.

 

4. Trondheims CUP

Spesielle forhold rundt turneringen ble gjennomgått.

 

5. Opprykk/Nedrykk

Innledende meningsutveksling omkring opprykk/nedrykk mellom seniordivisjoner. Dette med bakgrunn i justeringen NBF foretok i sitt reglement etter at årsmøte i MNBR vedtok å følge NBF sitt opprykk/nedrykksreglement.

 

6. Videregående-cup

Styret i MNBR vedtok og ikke arrangere mesterskap for videregående skoler inneværende sesong.

 

 

 

Neste møte: mandag 8. februar 1900.