01.12.2009 - Referat styremøte 30.11.09

Referat styremøte MNBR

Sted: Idrettens Hus

Dato: 30.11.09

Tilstede: Anne-Line Bakken, Håvard Frantzvåg, Lars A Larssen, Knut-Aril Farnes, Kristian Pettersen og Åsmund Sjøberg (Daglig leder).

 

1. Daglig leder informerer

Oppdal G17 og Nidelv G13 har trukket seg siden sist. Freidig G13-2 tar plassen til Nidelv G13.

MNBR er i møter angående treningstid Rosenborghallen.

Trondheims-CUP er i gang. Nidaros 3 møtte ikke. Kvartfinaler for begge klasser er nå berammet.

Dårlig respons på tilbud om jenteserie på liten bane. Kun Freidig som har signalisert interesse. Inntil vi kan tilby en aldersbestemt serie må Freidigspillerne spille i seniorklassen.

 

2. Utviklingskonsulenten informerer

Daglig Leder informerte om serierunde i Møre og Romsdal. I tillegg så er MNBR i dialog om å legge forholdende bedre til rette for el-innebandy. Videre har Raballder, Ranheim og Astor blitt tatt opp/i ferd med å bli tatt opp som fullverdige medlemmer i Norges Bandyforbund. MNBR gratulerer og ønsker klubbene velkommen til "innebandy-familien".

 

3. Kretslag

3 lag drar til NM i Askim helga 4-6. desember. Reiser med buss. Bor på skole. 4 ledere blir med. 45 spillere totalt. J19, G17 og G15.

 

4. Treningstid

Diskusjon omkring hvordan ledig halltid i sesongen skal fordeles. Innkommet forslag omkring retningslinjer i slike saker presentert. Styret skal bruke tid på å sette seg inn i forslaget og skal behandle forslaget 4. januar. På dette møtet skal også en eventuell tildeling i Rosenborghallen fordeles.

 

Inntil videre så inndrar MNBR all tildelt halltid som ikke benyttes godt, og Daglig leder fordeler så denne tiden etter gjeldende praksis frem til møtet 4. januar.

 

5. Kamp E33

Astor G13 har brukt ikke-spilleberettiget spiller. Resultat satt til 5-0 WO. Protest fra Astor på dette.

 

Protesten avvises. Kampreglementet må følges i slike saker – uavhengig av hvilken klasse det er snakk om. Resultat 5-0 WO blir stående.

 

7. Lag med 2 walk over

Bakklandet G17, NTNUI 3 (d) og Øya G13 har 2 ganger tapt på wo – grunnet at man ikke har stilt til kamp. Styret vedtok og ikke stryke lagene fra serien – MNBR trenger alle lagene vi kan ha i seriespill. Samtidig har involverte lag signalisert, og skissert hvordan, de ønsker å ta tak i den situasjonen disse lagene har kommet opp i.

 

Involverte lag blir derfor værende i seriene. Dersom lagene nok en gang unnlater å møte til kamp, vil MNBR vurdere dette på nytt. I alle sakene blir bøter gitt i henhold til kampreglementet.

 

8. Søknad om disp Trondheims CUP

NTNUI har søkt om at utespiller på NTNUI 1 (d), Kristin Haaland, får spille som målvakt for NTNUI 3 (d) i turneringen, samtidig som hun spiller som utespiller på NTNUI 1 (d).

 

Søknad innvilget.

 

 

Neste møte: mandag 4. januar 1900. Tema: Hallfordeling og hallfordelingsprinsipper