27.10.2009 - Referat styremøte 26.10.09

Referat styremøte MNBR

Sted: Idrettens Hus

Dato: 26.10.09

Tilstede: Sindre Urdal, Terje Nervik, Lars A Larssen, Christian Moe, Jonas Espseth (utvkonsulent) og Åsmund Sjøberg (Daglig leder).

 

1. Daglig leder informerer

Seriene er i gang. Antall WO-kamper har vært for høy innledningsvis i sesongen.

Børsa trekker laget fra 3. div.

Mnbr.no må oppdateres. Fortsatt så blir ”feil” personer kontaktet grunnet manglende oppdatering på våre sider. Spesielt gjelder dette NBF sine ansatte i regionen.

Regnskapet for 2008 godkjent av revisor.

Grunnet pålegg fra håndball må kamper flyttes fra 7 og 14. November i D-hallene. MNBR jobber på spreng med å finne nye kampdatoer for disse. Dette medfører endringer i kampoppsettet og fordrer at klubber og dommere er gode på å følge med på kampoppsettet på nett.

Ungdomsskolecupen 13. oktober var en suksess. 14 lag med.

 

2. Utviklingskonsulenten informerer

Seriestart både i Møre og Romsdal og i N-Trøndelag. Erfaringene er at dette kom noe tidlig i begge fylker. Jobber med bedre påmelding videre utover sesongen.

Jobber med å etablere en trenerbank hvor nye klubber kan for en periode innhente trenere til sine lag. Dette for å gjøre utfordringen med trenerkapasiteter mindre.

 

3. Aldersbestemt seriespill

Seriene så vidt i gang.

Astor 2 har kommet med i G13.

Eide IBK trekker seg fra G15-2. Denne plassen blir tilbudt Freidig.

Innkomne søknader om disp:

 

Nyborg

Søker om disp til å bruke Regine Yun Løvås f. 250595 i G13-serien.

Søknad innvilget.

Nidelv

Søker om disp til å bruke 3-4 1995-modeller samt en del 2000-modeller på sitt G13-lag da de i utgangspunktet bare har 3 spillere i ”rett” aldersgruppe for dette laget.

Søknaden avslås. Spillere det søkes om disp for har eksisterende tilbud i klubbens øvrige lag i mer nærliggende klasser.

 

4. J15/16-serie

Kun to lag igjen, hvorav det ene også sliter med forholdsvis få spillere. MNBR vedtok å avvikle serien på liten bane. Kanskje kan dette bidra til å skape større aktivitet på jentesiden i flere klubber. Terskelen for å melde på lag blir i det minste senket ytterligere for å inkludere jenter i innebandysporten.

 

Jentene som synes dette tilbudet ikke er bra nok spiller i en klubb hvor det er muligheter for å spille på et G15-lag i seriespill

 

5. Samarbeidsavtale med BYA

MNBR har vært i møter med representanter fra BYA med tanke på et samarbeid som kan resultere i et innebandytilbud til skolens elever. Mål for prosjektet at elementer av dette samarbeidet kommer til syne allerede skoleåret 2010/11. Utkast til avtale ble presentert for styret, og videre arbeid omkring dette vil pågå for fullt den kommende tiden.

 

6. Minirunder

Første minirunde er 10-11. oktober. Positive tilbakemeldinger, men også enkelte ting man kan forbedre. Ikke veldig god deltakelse, noe som kan forklares ut i fra det noe tidlige tidspunktet. Neste minirunde er i slutten av november. Møte med arrangørklubber vil bli holdt i god tid før arrangementet.   

 

7. Kretslag

Styret vedtok å sende 3 lag til NM – i henhold til vedtatt budsjett. Ut i fra spillergrunnlag og aktivitetsnivå på de ulike lagene ble dette følgende lag: G15 – J15 – G17. Trenerspørsmål ble også diskutert og endelig trenerkabal vil forhåpentligvis være på plass snarlig.

 

8. Trekning Trondheims cup

Trondheims Cup ble trukket. Trekningen er lagt ut på mnbr.no. Kamptidspunkt vil komme så snart som mulig på samme side.

 


Neste møte: mandag 30. november