16.09.2009 - Referat styremøte 14.09.09

Referat styremøte MNBR

Sted: Idrettens Hus

Dato: 14.09.09

Tilstede: Sindre Urdal, Kristian Pettersen, Terje Nervik, Håvard Frantzvåg, Lars A Larssen, Christian Moe og Åsmund Sjøberg (Daglig leder).

 

1. Daglig leder informerer

MNBR har hatt et informativt møte i Oppdal med Oppdal IBK som satser frisk på innebandy.

11 nye dommere har tatt dommerkurs – trinn 1 – ledet av Paul Daniel Johansen.

Informasjonsmøte for årets aktive dommere har også blitt avholdt.

MNBR skal neste helg på samling med andre regioner/kretser i NBF-regi.

Representanter fra NBF sin dommerkomite kommer med jevne mellomrom til å besøke våre dommere inneværende sesong.

Informasjonsmøte for klubbene vil bli holdt 21. september.
 

2. Aldersbestemt seriespill

Påmeldingsfristen nærmer seg. Så fort påmeldingene har kommet inn vil man starte arbeidet med terminlister. Åpningshelg for aldersbestemt er satt til 17-18. oktober.

 

3. Ungdomsskolecup og J16-serie

MNBR jobber stadig med å få en J16-serie med tilfredsstillende antall lag. Siden det er så få lag med i en slik serie kan man være mer romslig med påmeldingsfristen for å se om noen lag melder seg på i løpet av de kommende ukene. Man har også forsikret seg om at skolene har mottatt invitasjon til u-skolecupen. Forhåpentligvis kan denne turneringen være en kilde for nye spillere.

 

4. Samarbeid med Byåsen videregående skole

MNBR har vært i møter med representanter fra BYA med tanke på et samarbeid som kan resultere i et innebandytilbud til skolens elever. Mål for prosjektet at elementer av dette samarbeidet kommer til syne allerede skoleåret 2010/11. Videre dialog vil bli ført.

 

5. Minirunder

Søknadsfrist for arrangørklubber er neste uke. Første minirunde er 10-11. oktober. Invitasjon vil bli sendt ut i løpet av den kommende tiden.   


6. Kretslag

NBF har fortsatt ikke offentliggjort arrangør før kretslags-NM 4-6. desember. Våre kretslag har sin første samling 10. oktober. MNBR er spent på interessen fra aktuelle spillere på den første samlingsdagen.

 

7. Dommerens kjøregodtgjørelse

Diskusjon omkring dommernes kjøregodtgjørelse. Dette gjelder da ved dømming i Røros og på Oppdal. Tidligere har det vært opp til hvert enkelt par hvordan bensinutgifter skulle deles. Nye retningslinjer ble vedtatt.

 

         Nye retningslinjer vedtatt for kommende sesong:

         Sjåfør: 3,- pr km

         Passasjer: 0,5,- pr km.

         Dersom dommerne kjører hver sin bil: 1.75,- pr km

 

I tillegg kommer diettpenger på 100,- pr dommer.

 

8. Innrapportering av kampresultat

Hver eneste sesong så er det kamper hvor resultat og statistikk mangler til langt utpå påfølgende sommer. Dette er synd når vi har en så god nettside til å presentere dette så kjapt etter kampslutt. Derfor ønsker MNBR å presisere følgende rutiner etter spilt kamp.

 

- Legg inn resultat og statistikk selv dersom klubben har tilgang

HVIS IKKE: - send sms om resultat til 95866711 rett etter kamp og legg kampskjema i postkassa til MNBR i Trondheim Spektrum. Kampskjema kan også sendes pr. post til MNBR og resultat sendes som e-post til dagligleder@stbk.com.

 

9. Eventuelt

Forslag omkring mentorgruppe for dommere behandlet. MNBR ønsker at kursholder Paul Daniel Johansen fortsetter med hovedansvaret for de nye dommerne alene - såfremt han ikke ønsker bistand fra andre til dette arbeidet. Henrik Backe-Hansen og Magnus Namork er tilgjengelige for spørsmål og observasjon av de noe mer erfarne dommerne dersom dette er ønskelig.

 

Videre ønsker MNBR å stimulere dommerne til ytterligere innsats. Klubber som er representert i 1 og 2. div herrer samt 1. div damer vil derfor ved sesongslutt få mulighet til å stemme på de tre dommerne de synes har vært best denne sesongen. Dommeren med flest tildelte poeng vil bli kåret til ”Årets dommer MNBR 09/10”. Mer info om dette vil bli gitt klubbene når sesongen er i gang.

 

 

Neste møte: mandag 26. oktober