25.08.2009 - Referat styremøte 25.08.09

Referat styremøte MNBR

Sted: Idrettens Hus

Dato: 25.08.09

Tilstede: Sindre Urdal, Kristian Pettersen, Terje Nervik, Anne-Line Bakken, Håvard Frantzvåg, Christian Moe, Knut A Farnes, Jonas Espseth (utviklingskonsulent) og Åsmund Sjøberg (Daglig leder)

 

1. Daglig leder informerer

Egen ansettelse.

Økonomi

Mål til Nord-Trøndelag innkjøpt.

Treningstider ble godkjent.

Diplomer og gullmedaljer for sist sesong er klart til utlevering i løpet av neste uke.
 

2. Utviklingskonsulenten informerer

Man jobber hardt for å få til en oppegående J16-serie. Sist sesong var det kun to lag med, og man ønsker å utvide denne. Muligheter for samarbeidslag er tilstede. Utviklingskonsulenten kommer også til og ha spesielt fokus på dette under sine skolebesøk den nærmeste tiden. Videre oppfordres klubber til å jobbe hardt på jentesiden og snakke med andre klubber, og MNBR, dersom man tiltrekker seg jentespillere i denne alderen. Trygg/Lade har treningstid og trener for et slikt lag men søker en klubb å samarbeide med for å kunne stille et lag i seriespill kommende sesong.
 

3. Informasjonsmøte med klubbene før sesongen

Møtet blir mandag 21. September. Klubbene informeres straks.

 

4. Dameserien

Diskusjon i styret omkring hvordan dameserien (senior) skal splittes opp etter halvspilt serie. Vedtak om at de fem beste lagene går til 1.div mens de fire andre lagene utgjør 2. divisjon. Lagene begynner på null poeng igjen når serien splittes.

 

5. Dommere

Dommerkurs 7-8. september.

Dommersamling for alle sesongens dommere 10. september.

Søknader til toppdommergruppa ble presentert og vurdert. Flere gode søknader har kommet inn men med 6 plasser tilgjengelig ble et valg foretatt.

Søknad til støtte for eliteseriedømming fra Henrik Backe-Hansen og Magnus Namork ble vurdert. Søknad avslått.

 

6. Minirunder

Infoskriv om minirunder og utlysning av arrangement av minirunder presentert.

Vedtak om innkjøp av startpakker, subsidiert av NBF, til bruk under minirunder.

 

7. Ungdomsskolecup

13. oktober i Trondheim Spektrum. Invitasjon sendt ut. MNBR og utviklingskonsulenten vil følge opp dette og jobbe for mange påmeldinger. Også viktig å arbeide for å få flere jenter til å spille innebandy.

 

8. Logokonkurranse

Innkomne søknader presentert og vurdert. Styret ønsker heller å bruke den eksisterende logoen med enkelte justeringer, fremfor å benytte noen av de innkomne søknadene.

 

9. Kretslag

Kretslags NM 4-6. desember. Ukjent hvor. Trenger trener for J15. På guttesia er trenerne på plass.

 

10. Gjenåpning av gjestebok på mnbr.no

Forslag om gjenåpning diskutert. Flertall i styret mot gjenåpning. Gjesteboka forblir stengt.

 

11. Diverse

Ønske fra Ugla om å legge om divisjonsstrukturen kommende sesong. Forslaget avvist av styret.
Forslag om playoff i 1.div herrer på slutten av sesongen. Etter en kort diskusjon ble forslaget nedstemt. MNBR har begrenset med halltid og terminlisten er lagt.