16.04.2009 - Referat Styremøte 16.04.09
Dato: 16.04.09
Sted: Idrettens Hus
Til stede: Sindre Urdal, Kjetil Aa, Christian Moe, Lars Axel Larssen, Jonas Espseth, Åsmund Sjøberg, Kristian Pettersen

Styret behandlet ingen saker på dette styremøtet, men benyttet det til å forberede seg frem mot årsmøtet 28.04.09. Styret forfattet sin instilling til neste års styre, gjennomgikk budsjett og regnskap samt forfattet saksliste frem mot årsmøtet.