19.06.2001 - Kretsmøte
Tilstede: Jan Åge Kiran, Jan Benestad, Marius R. Aurstad, Jonas Espseth, Elisabeth Olsen og Terje Nervik (ikke stemmerett).

Saker

1. Kretsen mottar 20 000 kr ekstra fra Bingo K-12 for bingovakter i fjor. Vi skal også stille vakter i oktober, men får nærmere beskjed senere.

2. Bromstad og Trangdalen har slått seg sammen til en klubb, og det nye navnet blir Propellen. Propellen skal stille lag i 2.divisjon herrer.

3. Tor Erling Vik, NTNUI Dragvoll, som ble valgt til nestleder på årsmøtet har trukket seg fra styret. Isteden for å finne en ny nestleder faller vervet bort.

4. NTNUI Gløshaugen har sendt søknad om at 2.laget også kan få stille lag i 1.divisjon. Søknaden ble avslått, 5 mot og 0 for.

Serieoppsettet neste sesong blir da:
1.divisjon herer : 8 lag i trippel serie
2. divisjon herrer: 8-9 lag i dobbel serie (usikkert om det blir et Tornados 2)
1. divisjon damer: 7 lag i trippel serie
Gutter: Ugla og Nidaros stiller guttelag, men må ha minst to lag til. Skal prøve å rekruttere nye spillere blant annet i forbindelse med Scandia Cupen, og ta kontakt med etablerte idrettslag for å høre om det er noen interesse for å starte opp guttelag.

5. NTNUI Gløshaugen har søkt om treningstid i Nidarøhallen. I utgangspunktet får de ingenting, siden kretsen har veldig liten tid å dele ut og de har ti timer i uka på Dragvoll. Men hvis det viser seg at det blir tid til overs skal de selvfølgelig få treningstid. Treningstidene blir først klare en gang etter 30.juni.

6. Til kampavvikling har kretsen fått tid i Dragvollhallen 10-14 og 10-15 i helgene, og i Nidarøhallen 9-19:30 i helgene. I tillegg har kretsen fått noen timer i Rosenborghallen.

7. Neste styremøte ca 14.august hos Terje Nervik.


Elisabeth Olsen, 20.juni