17.03.2009 - Referat Styremøte 17.03.09
Dato: 17.03.09
Sted: Idrettens Hus
Til stede:
Kjetil Aa, Christian Moe, Sindre Urdal, Jonas Espseth, Åsmund Sjøberg, Håvard Frantzvåg, Lars Axel Larssen, Kristian Pettersen


1) Informasjon fra sekretær
Økonomi: Faktura har blitt oversendt klubbene ifm seriespill osv. Det har blitt utsendt enkelte fakturaer med feil og det jobbes med å rette opp dette.

2) Eliteseriekvalifisering for menn 09
Norges Bandyforbund og seksjonsstyret for innebandy har besluttet å trekke tilbake tidligere gitte dispans for spill i eliteseriekvalifiseringen for menn. Denne dispensasjonen ble gitt ved sesongstart til flere regioner/kretser inkludert MNBR og var en dispensasjon gitt for å gi lag som spiller i 1.divisjonsserier med færre enn 8 lag muligheten til å delta i kvalifiseringen. Styret i MNBR sendte sin uttalelse angående denne saken til NBF og alle involverte parter fredag 13.03.09.

3) Dommersituasjon i MNBR og toppdommergruppen
Styret og administrasjonen i MNBR vil se på andre måter å kommunisere med dommerne i reigonen på. Det har i det siste dessverre vært enkelte hendelser hvor kun en dommer har dukket opp på kamp. Regionens administrasjon vil se nærmere på hvorfor dette har skjedd og vil foreta en gjennomgang av sine rutiner i forbindelse med dommeroppsettet og kommunikasjon ut til dommerne.

Det ble forespurt om regionen kunne gå til innkjøp av treningsdresser til toppdommergruppen. Dette forslaget ble avslått av styret. Bakgrunnen var at toppdommergruppen er et pilotprosjekt denne første sesongen og at det er usikkert på hvem som fortsetter og om gruppen vil bestå kommende sesong.

4) Årsmøte
Innkallelse til årsmøte har blitt oversendt klubbene. Valgkomiteen jobber nå med å finne aktuelle kandidater til neste års styre.

Sekretæren arbeider med å utforme stillingsbeskrivelse for sin stilling.

5) Arrangementer 09/10 sesongen
Hallfordelingen for neste sesong har startet og arbeidet med å kartlegge aktuelle arrangementer for 09/10 sesongen har startet. Regionssekretæren følger opp dette arbeidet.

6) Eventuelt
Aldersbestemt NM:
Regionen har besluttet å støtte de lagene som drar til aldersbestemt NM. Lag som drar til Oslo får dekket påmeldingsavgiften. Lag som drar til Bodø får dekket påmeldingsavgiften samt ytterligere 2000,- til reisestøtte.

Kretslag: Kretslagsansvarlig tar sikte på å få til en kretslagssamling i april.

Tabell 1.divisjon damer: Tabellen ble besluttet "nullet ut" etter deling av serien. Dette vil bli tatt tak i på nettet.


Neste møte: Torsdag 16/4 kl 19:00 i Idrettens Hus