09.12.2008 - Referat Styremøte 09.12.08
Dato: 09.12.08
Sted: Idrettens Hus
Til stede: Sindre Urdal, Kjetil Aa, Åsmund Sjøberg, Marte Trøgstad, Lars Axel Larssen, Håvard Frantzvåg, Kristian Pettersen og Jonas Espseth (kun til stede første halvdel)


1) Informasjon fra regionssekretær
MNBR har blitt tildelt bingo i pott og link med entrepenør - Tillatelsesnummer 2008003957.
Revisorrapporten fra regnskap for året 2007 er ferdig og viser ingen avvik og er dermed funnet i orden.
Det ble helgen uke 49 gjennomført en samling for toppdommergruppen, andre dommere var også invitert til å delta.
Det har blitt søkt om merking av F-hallene til Trondheim Spektrum.

2) Kampstraff for Nidaros IBKs spiller Michael Johansson i forbindelse med rødt kort i kamp A06
I forbindelse med rødt kort utdelt til Nidaros IBKs spiller Michael Johansson i kamp A06 avholdt 06.12.08 ble disiplinær reaksjon behandlet. Styret valgte å legge særskilt vekt på at spilleren ikke forlot kamparenaen etter at det røde kortet var tildelt spilleren. Videre fant styret det i skjerpende retning at spilleren opptrådte på et slikt vis at det ble oppfattet som fornærmende mot dommer Evensens person.
Vedtak: Styret besluttet å ilegge spilleren tre - 3 - kampers karantene.

3) Søknad fra Freidig IL om støtte til kjøp av vant
Freidig IL har gått til innkjøp av vant i Blussuvold. Da flere lag benytter treningsfasilitetene i Blussuvold, inkludert vantet innkjøpt av Freidig, søkte Freidig om økonomisk støtte.
Vedtak: MNBR vil støtte Freidig IL med kr. 3500,- per år i en periode over 5 år.

4) Kretslag 2009
For å bedre opplegget rundt regionens kretslag ble det fremlagt forslag om å tilsette Åsmund Sjøberg som administrativ ansvarlig for regionens kretslag. Arbeidsoppgaver vil være de administrative forhold rundt kretslagene, utvikling av kretslag samt oppfølgning av trenere, spillere og ledere.
Vedtak: Åsmund Sjøberg vil tiltre som kretslagsansvarlig fra og med 01.01.09.

5) Søknad om dispansasjon fra aldersbestemmelser for Nicolai Amdahl, Øya IBK, for spill i 3. divisjon herrer
Øya IBK søkte om dispansasjon for sin målvakt Nicolai Amdahl (f. 1994) for spill i 3. divisjon herrer.
Vedtak: Spilleren blir innvilget dispansasjon for spill i 3. divisjon herrer for sesongen 08/09.

6) Søknad om dispansasjon for Torbjørn Dahl, Bakklandet IBK, for spill i G17
Bakklandet IBK søkte om dispansasjon for Torbjørn Dahl (f. 01.03.1990) for spill i G17.
Vedtak: Spilleren innvilges ikke dispansasjon for spill i G17. Til grunn legges spillerens høye alder. Tidligere dispansasjoner har blitt gitt til spillere født i desember måned.

7) Gjestebok www.stbk.com
Det ble fremmet forslag om å legge ned gjesteboken på www.stbk.com. Argumentasjon var at denne i stor grad benyttes til negative kommentarer og bidrar til å spre misnøye. Samtidig gir gjesteboken et svært negativt inntrykk av regionen blant de fra andre innebandyregioner og innebandyinstanser som er innom regionens side.
Vedtak: Gjesteboken på www.stbk.com besluttes nedlagt.

Neste møte: Tirsdag 13.01.09 kl. 19:00