17.09.2008 - Styremøte 17.09.08
Til stede: Sindre Urdal, Marte Trøgstad, Lars Axel Larssen, Christian S. Moe, Jonas Espseth, Kristian Pettersen.
Til stede deler av møtet: Terje Nervik
Sted: Idrettens Hus1. Presentasjon av ny regionssekretær
Kristian Pettersen tiltrer som ny regionssekretær i Midt-Norge Bandyregion.

2. Overføring av fullmakter
Styret besluttet overføring av fullmakter i forbindelse med tiltreden av ny regionssekretær.

3. Styret informert om kampoppsett
Styret ble informert om status på kampoppsett. Oppsettet er i rute i forhold til seriestart 27. september. Styret behandlet og godkjente forslag til divisjonsoppsett.
J15 består pr i dag av 2 lag. Det ble besluttet at kamper blir arrangert i løpet av sesongen. Kampene vil bli forsøkt lagt i forbindelse med kamphelger.
Seriestart senior besluttet til 27. september. Seriestart aldersbestemt 18. oktober.
G15 serie besluttet gjennomført med trippel serie i 2 divisjoner.
Senior damer besluttet gjennomført med 2 dvisjoner, med kvadruppel serie i 1.div og trippel serie i 2.div.

4. Beslutning i forbindelse med juniorspillere på seniorlag
Spillere på juniorlag kan fritt benyttes på seniorlag. Dersom en spiller har blitt benyttet på et seniorlag benyttes ordinære regler for spill på andre seniorlag.

5. Kommende kursavktivitet
Dommerkurs besluttet gjennomført på følgende dager: Kurs trinn 1: 29. sept, 2. okt og 6. okt. Kurs trinn 2: 9. okt, 13. okt og 20. okt.
Trenerkurs gjennomføres følgende tidsrom: Kurs trinn 1: 3-5 oktober. Kurs trinn 2: 11-12 oktober + 31 oktober - 2 november. Se info fra NBF for nærmere detaljer.

6. Revisorer
Revisorer utnevnt på årsmøtet vil gjennomgå forrige sesongs bilag og regnskap.

7. Valgkomité
Valgkomité for neste års styre vil bli utarbeidet av regionssekretær i løpet av første del av sesongen.

8. Hallfordeling til treningstid
Det er pr i dag uklarheter omkring hvem som disponerer treningstiden på torsdager i Blussuvold. Styrets innstilling til dette er følgende fordeling: 1600-1730: Freidig, 1730-1845: Nidelv, 1845-2000: Freidig. Videre dialog må inngåes mellom Freidig og Nidelv.


Neste møte: 21. oktober kl. 1900