23.04.2001 - Årsmøte 2001

Referat fra Årsmøte STBK 2001

Sted:                Idrettens Hus, Ravnkloa
Tid:                  mandag 23.april kl 18.00
Innkaller:          Sør-Trøndelag bandykrets, Terje Nervik
Referent:          Jan Benestad

Deltakere, stemmeberettigede:
Terje Nervik styremedlem
Jan Benestad styremedlem
Marius R. Aurstad, styremedlem
Harald Nervik, Ugla IBK
Hans G. Andersen, NTNUI Gløshaugen
Håkon Nordlid NTNUI Gløshaugen
Tove Løberg, Nidaros IBK
Narve Aske, Nidaros IBK
Jan Åge Kiran, NTNUI Dragvoll
Bjørn Henrik Hansen, NTNUI Dragvoll
Rune Hansen, Gløshaugen IBK
Katrine Reppe, Ugla IBK

Ikke stemmeberettigede:
Alexander Hagen, dirigent
Reidar Tjelle, STIK
Ola Stai, NTNUI Dragvoll
Elisabeth Olsen, NTNUI Dragvoll

Totalt 16 deltakere, 12 stemmeberettigede

Sak 1: Velge dirigent & sekretær
Alexander Hagen og Jan Benestad som foreslått..

Sak 2: Godkjenne innkalling
Godkjent

Sak 3: Gjennomgå regnskap for 2000/01
Årsmøtet hadde ingen innvendinger til regnskapet. Regnskapet sendes revisor i løpet av sommeren.

Sak 4: Budsjett for 2001/02
Budsjettet ble godkjent uten innvendinger.

Sak 5: Innkomne forslag
Forslag til ny serieordning fra NTNUI Gløshaugen ble diskutert og avstemt.

Forslaget falt, med 0 stemmer for, 11 stemmer mot og 1 avholdende.

Sak 6: Valg av styre
Årsmøtet valgte dette styre for 2001/02:

  Leder Jan Åge Kiran Ntnui Dragvoll
Nestleder Tor Erling Vik Ntnui Dragvoll
Deltidsansatt Terje Nervik Nidaros
Kasserer Marius Rønneberg Aurstad     Gløshaugen
Sekretær Elisabeth Olsen Ntnui Dragvoll
Rekrutteringsansvarlig     Jan Åge Kiran Ntnui Dragvoll
1. styremedlem Jan Benestad Nidaros
2. styremedlem Jonas Espseth Nidaros
Dommeransvarlig Ingen

Kretsstyret får fullmakt til å besette plassen som dommeransvarlig dersom en egnet kandidat melder seg. Ellers fordeles dette ansvaret på det valgte styret.

Sak 7: Informasjon
Påmeldingsfrister og -avgifter for neste sesong.

 

6.mai 2001
Jan Benestad