27.08.2008 - referat styremøte

Referat styremøte 27/8/08

 

Tilstede:

Sindre Urdal

Marte Trøgstad

Christian Moe

Lars Axel Larssen

Håvard Frantzvåg

Jonas Espseth

 

 

1. Treningstider

 

Sindre og Jonas fremlegger forslaget til fordeling av treningstider, og redegjør for dette. Forslaget vedtaes uten innvendinger.

 

2. Divisjonsoppsett

 

Jonas redegjør for divisjonsoppsettet. Håvard påpeker at NTNUI 2 bør opp i 1.divisjon på damesiden. Eneste innvending. Jonas skal forhøre seg videre med NTNUI.

 

3. Regionssekretær

 

Søkerne presenteres for styret. Styret vedtar å sende søknadene videre til forbundet sentralt, og la de avgjøre hvem som skal innstilles til jobben.

 

4. Dispensasjon fra aldersbestemmelser

 

Nidaros søker om dispensasjon fra gjeldende aldersbestemmelser for klassen Old Boys. Søknaden avvises enstemmig, da de aktuelle spillerne allerede har et tilbud på seniornivå i klubben, og styret frykter at en dispensasjon vil gjøre nivået i 3.div for ujevnt.

 

5. Innkjøpsordning for vant

 

Jonas foreslår en ordning der kretsen kjøper inn vant til nystartede klubber. Det viser seg i ettertid at forbundets ordning for vantkjøp er bedre enn vårt forslag.

 

 

 

Neste møte settes til onsdag 17.september.

 

 

 

 

Jonas Espseth