24.04.2007 - Styremøte

Tilstede: Anita, Mari-Anne, Terje
Ikke tilstede: Christian, Jan

Saker:
1. Fordeling av sommertreninger:

Treningende gjelder for mai, juni, julig og starten av august.
1600 - 1800 Gutter / Jenter
1800 - 1930 Damer
1930 - 2100 Herrer
I juli trener alle felles fra 1930-2100.

2. Støtte til Gløshaugen / Freidig?
Gløshaugen har søkt om støtte til NM gruppespill. Freidig har søkt om støtte til NM gruppespill + NM Finale.
Gløshaugen og Freidig får 5000 hver for NM gruppespill.
Freidig får i tillegg 2500 kr for å dekke utgifter til  NM Finale.

3. Skal vi arrangere Allstar kamper i år?
Vi dropper allstar i år, neste år satser vi på å arrangere det litt tidligere.

4. Skal vi da kjøre kåringer som vi snakket om på styremøte; årets dommer, trener, unge utøver, poengplukker?
Vi kårer:
Årets dommere (2 stk)
Årets spiller (i hver divisjon)
Årets trener (totalt for hele serien)

5. Bakklandet ønsker å spille 1.div herrer.
Søknaden er invilget.

6. Forslag til verv i styret for neste år:
Ut av styret: Jan, Egil
Terje Nervik som leder
Jonas Espseth som styremedlem
Per Pedersen som styremedlem
Anita som styremedlem
Mari-Anne som styremedlem