21.02.2007 - Styremøte 13.02.07

Referat styremøte STBK 13.2.07

 

Sted: Persløkkeveien 1

Tilstede: Terje, Jan, Anita, Mari-Anne, Christian

 

Sakliste:

1.      Dommere:

a.        

                                                              i.      Status pr i dag; vi mangler i dag 20 dommere, dette gjør arbeidet med dommeroppsett skaper problemer når det går mange kamper i løpet av en helg. Spesielt når det går kamper parallellt i Nidarøhallen og på Dragvoll.

                                                            ii.      Klubbene må betale avgift for det antall de mangler. Neste sesong skal innbetaling av denne ligge samtidig med dommerkurs, slik får klubbene litt ekstra motivasjon til å¨skaffe nye folk.

b.      /c

                                                              i.      Dommerkomite; kretstyret vil i dag ikke satse på dette, men vil i stedet utdanne et observatørkorps som skal følge opp de dommerene vi har. Betaling pr observasjon kr 300,- .Disse kan muligens inngå i en slik komite.

                                                            ii.      Kveldssamling for dommere settes i gang raskt, hvor man kan evaluere årets sesong.

 

2.      Ntnui Dragvoll:

For bruk av ikke-spilleberettighet utøver blir laget trukket 4 poeng, resultatene for de kamper han har spilt blir stående.

 

3.      Kretslag:

a.       Følgende lag settes opp; gutter, junior gutter og jenter. Jentelag vurderes dersom det blir aktuelle utøvere nok.

b.      Kretslagstrening/trener: Til neste sesong settes det av tid hver uke som kan benyttes til kretslagstrening, denne tiden vil gå på rundgang mellom lagene slik at de får ca. en trening pr måned.

c.       Personer til kretslagsansvar vil bli forespurt.

d.      Dersom utøverene vil dra på flere turneringer ut over  kretslags-NM,  må dette dekkes gjennom egenandel. Mulige turneringer;  Falun (mai).

 

4.      Diverse:

a.       Muligheter for åpen lisens: Kretssekretær jobber videre med dette og tar i første omgang kontakt med andre kretser og får svar på om et slikt forslag vil ha noen støtte. I så fall arbeides det videre med dette frem mot årsmøtet.

b.      G14-serie, satser på egen serie og tar dette med i arbeidet med hallfordeling.

c.       Infotreninger; Vil ikke betale enkeltperosner for å gjennomføre infotreninger, men setter av en pott for som klubbene kan søke på for å gjennomføre slike økter i sitt rekrutteringsområde. Dermed vil deltakerne få direkte kontakt med klubben og gjøre det lettere å finne et lag å trene sammen med.

d.      Årsmøte STBK;

                                                              i.      Tid skal bookes medio april.

                                                            ii.      Første invitasjon ut snart, tid og sted for møtet.

                                                          iii.      Rekruttering av nye styremedlemmer; Styremedlemmene undersøker i miløjøet om aktuelle kandidater til nytt styre.