09.10.2006 - Styremøte


Tid: 17.00-19.00 mandag 09.10.2006
Tilstede:  Terje, Jan, Anita, Mari-Anne, Rune, Marius, ChristianStatus så langt sesongen 06-07:

   • Nytt vant + svinger har ankommet Nidarøhallen og avtale er ingått med bedriftsidrettskretsen angående leie for de neste 4 årene. I tillegg feilsendte Globallsport 4 rette deler istedet for 4 svinger til det gamle vantet, disse fikk vi kjøpe for 1000,- pr stk (+ mva og frakt).
   • Dommere: Vært rovdrift på enkelte på grunn av få dommere, håper dette skal bedre seg etter at kursene er fullført. En oppfriskningskveld blir også gjennomført, hvor regelendringer o.l. blir gjennomgått.
   • Tornados-Evjesgrenda: Terje redegjorde for saken og kretsstyret stiller seg bak forbundets anbefaling. Tornados taper derfor kampen på grunn av bruk av spiller med karantene.  Begge lag var enige om at kampen skulle gjennomføres, 2*20 er også helt greit i forhold til regelverket. Tilbakemeldingen fra Oslo er at det ikke er noen mulighet til å la resultatet stå eller sette uavgjort. 
   • Heg IL: Har søkt dispensasjon for å bruke en spiller på 13 1/2 år, har spilt sammen med resten av laget siden han var syv/åtte og står fysisk ikke tilbake for de fleste i serien. Har fått anleding til å spille,men skal matches forsiktig, observasjoner fra dommere + STBK vil bli gjennomført for å sikre at det fungerer bra.
   • TReningstider: Lagene er stort sett fornøyd.
   • Gutteserie: Oppstart siste helg oktober, satser på felles G14/16-serie. Tid er avsatt i hall.

2.   Arbeidsoppgaver for kretssekretæren de nærmeste mnd.:

            

Hva

Hvordan

Rekruttering aldersbestemte

Flyveblad til skoler vedskolestart

 

Arrangere skoleturnering

 

Motivere lagene til å bruke energi på rekruttering

 

 

Dommerutvikling

Dommerkurs hver høst

 

Samling for alle dommere før sesongstart og en i medio januar

 

Få tak i dommerobservatører - Tilbakemeldinger

 

Kåring av årets dommerpar?

 

 

Kommunikasjon med lagene

Informasjon sendes ut i god tid

 

Mail fra lagene besvares raskt

 

Ut på besøk, se noen kamper og treffe folk

 

Mail ut til klubbene, tilby min hjelp

 

Beskjed om endringer av halltid/kamper raskt

 

Velkomstbrev før sesongen via post; endringer i spille/kampreglement, 

 

               årsplan,adresser, Nye lag/lag som har gitt seg, ansvar som 

 

               hjemmelag, kontortid++.

   Kompetanseutvikling av    
   trenere

Oversikt over hva vi kan hjelpe med

 

DVD'er med øvelser

 

Hvilket image har vi som idrett, viktig å heve lista

 

Profesjonalitet

 

Stipendordning

 

Kåring av årets trener

 

 

      Kompetanseutvikling   
      dommere

Dommerkomite?

 

Organsiere observasjoner/oppfølgning av den enkelte dommer

 

Kurs, både trinn 1, 2 og kretsdommerkurs

 

 

      Media

Skaffe faste kontaktpersoner, produsere ferdig stoff som de kan bruke

 

Pressemeldinger ved viktige anledninger

 

Rutine for innsendelse av tabeller og resultater.

 

Sjekke med Adressa hvilket format de vil ha


3. Post inn/ut:
Ut: Søknad om å få være bingorrangør
      Søknad om særkretstilskudd
Inn: Innvilgelse av særkretstilskudd på kr. 8327,-

Nytt styremøte: 20.11 kl 17.00-19.00