25.01.2006 - Styremøte

Tilstede: Marius R. Ausrstad, Jan Benestad, Anite Tømmerdal, Rune Lekve, Terje Nervik

Regning for flytting av kamper
Kretsen legger ut en regning som kan brukes ved flytting av kamper.

Minirunde
Vi trenger frivillige til å være med å arrangere. Kretsen betaler 2500 kr pr runde, dette skal inkludere dommerutgifter. Neste runde er tidlig i mars.

All-Star
Kretsen skal arrangere all-star kamp. Ntnui Dragvoll har tatt på seg arrangementet, som vil bli holdt i slutten av april på en ukedag. Premieutdeling vil bli samtidig.

Spillautomater
Inntil videre beholder vi spillautomaten.

Dommerkurs
Marius sjekker ledige tider som kan passe for å holde dommerkurset.

Turnering for Ungdomsskoler
Spilles over en dag, i løpet av mars. Vi trenger en arrangør som får påmeldingsavgiften som betaling. Ca 4000 for en dags arbeid.

Årsmøte
Årsmøte blir i starten av mars. Frist for å levere inn saker er 14 dager før årsmøtet. Hele styret minus leder er på valg.


Neste møte
Neste styremøte 1 uke før årsmøte, hos Terje.