29.11.2005 - Styremøte

Tilstede: Anita Tømmerdal, Mari-Anne Skogstad Eriksen, Rune Lekve, Jan Benestad, Terje Nervik

1. Gjennomgang av forrige møtereferat. Nidaros har flyttet et nytt vant til C-hallen. NBF vil anonnsere etter ny kretssekretær, ingen av de som søkte ble tildelt jobben. 3 lag er påmeldt til kretslagsturneringen fra STBK.

2. Nytt lag i 2.divisjon, STBK skal forsøke å få tilpasset oppsettet slik at de blir med fra starten av januar. Påmeldingsavgift må være betalt før oppsett endres. Ugla ønsker et nytt lag i gutteserien. STBK vurderer om det er nok halltid, eventuelt enkel serie på de nye lagene.

3. STBK har søkt om å få delta i Eliteseriekvalifisering, selv om det er for få lag i 1.div herrer Midt-Norge. Seksjonsstyret i NBF har behandlet søknaden og vi får lov til å delta på Eliteseriekvalifisering for herrer.

4. Kretsen har utdannet en ny dommerinstruktør, Michael Johansson. Dommerkurs vil bli i Januar.

5. Budsjett kretslagsturnering:
  Utgifter:
  Buss:  18.000
  Påmleding:  4.500
  Utstyr:  2.000
  Diett/Overnatting: 6 x 750 = 4500
  Overnatting: 50 x 370 18.500
  Lunsj: 50 x 120 = 6.000
  Middag lørdag: 3.000
  SUM utgifter: 56.500
 
  Inntekter:
  Egenandel: 44 x 400 = 22.000


6. Årsmøte 2006. Vi forsøker å få til årsmøte tidlig i februar.

7. Neste møte onsdag 25.januar kl 18.00 hos Jan