05.03.2001 - Kretsmøte
Tilstede: Jan Benestad, Roger Husby, Marius R. Aurstad, Terje Nervik

Saker

1. Trekning av hvem som blir hjemmelag i Trondheimscup finalene.
Damer: Ntnui Dragvoll - Nidaros
Herrer: Nidaros - Ntnui Gløshaugen

2. Ntnui Gløshaugen 3 har levert inn protest på kampen mot Evjensgrenda 2 den 13/2.
Evjensgrenda benyttet for mange spillere fra førstelaget. Reglene sier da at Evjensgrenda 2 skal tape kampen 5-0 på walk-over. Enstemmig vedtatt at Ntnui Gløshaugen 3 vinner 5-0.

3. Bestemme dato for Årsmøte i kretsen.
Vi kom frem til at 18. eller 19. april passet best for oss. Men pga at møtelokalet vi ønsket å benytte da var opptatt så blir Årsmøtet den 23.april fra kl 18:00 og utover. Innbydelse sendes ut snarest.

4. Kretsen får 10.000 kr fra NBF
Vi må legge frem en plan om hvordan pengene skal brukes, og de må brukes til breddetiltak. Vi kom frem til at det beste var å arrangere en skoleturnering for ungdomsskoler, hvor deltakelse var gratis, med premiering. Det beste ville være å arrangere den i april, men det ble kanskje for kort tid til å få den gjennomført. Eventuelt i oktober / november. Turneringen vil gå på ukedager mellom kl 10-16, og vil være delt inn etter klassetrinn og kjønn.

5. Premiering
Medaljer til tre beste lag i seriene, bortsett i fra gutteserien, der er det kun medaljer til beste lag. Pokal til toppscorer og poengplukker i hver divisjon. Medaljer til to beste lag i Trondheimscup.

6. All Star kamp
Vi skal prøve å få til en All Star kamp den 5.april på Dragvoll. Det vil bli Trøndere mot "innflyttere". En kamp for damer og en for herrer. Mellom eller etter kampene vil vi prøve å få til premieutdeling fra serie og cup. I tillegg vil det bli noen ekstra premier, men de vil vi ikke røpe nå.

7. Neste kretsmøte
Neste kretsmøte er 2.april kl 19:00 hos Terje Nervik

Informasjon

Sør-Trøndelag Bandykrets har fått tildelt Bingo i oktober, vi blir kontaktet av Bingo'n i god tid før oppstart.

 

Terje Nervik, 12.mars