17.02.2005 - Styremøte

Styremøte 17.februar

Tilstede: Jan Åge, Hallstein, Terje, Jan, Anita, Mari Anne og Elisabeth

  1. Eliteseriekvalikk: NTNUI Gløshaugen vil ha ordentlige mål og gule knotter til vantet. Vi bestiller nye mål.
  2. Dana Cup i innebandy arrangeres 26.-30.juli, for spillere født 1987 eller senere. Anita undersøker hvilke flere cuper som er, og presenterer de på breddesamling.
  3. Idrettshallprosjektet. Kommunen spanderer tomt. Det blir en friidrettshall av tre, 100x50m, med to innebandybaner. Friidrett og skyting skal også inn i denne hallen. Vi har behov for lagringsplass til vant og garderober.
  4. Årsmøte   14.april. Terje sender ut innkalling.
  5. Rekrutteringsmøte for å planlegge rekruttering av aldersbestemte lag avholdes før påske. Jan kontakter Marius.
  6. Neste møte 11.april kl 20:00 hos Terje.